DUBBELLAAGSE TUNNELS IN EUROPA

Bron: http://www.tunnelprado.com/ Bron: http://www.tunnelprado.com/
Bron: http://www.tunnelprado.com/ Bron: http://www.tunnelprado.com/
Bron: Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 26, Issue 2, March 2011, Pages 292–309. A review of the impact of the RingRing study for multifunctional motorway tunnels in the Netherlands and beyond. Bron: Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 26, Issue 2, March 2011, Pages 292–309. A review of the impact of the RingRing study for multifunctional motorway tunnels in the Netherlands and beyond.

DUBBELLAAGSE TUNNELS IN EUROPA

U hoort het ons vaak zeggen: de A2-tunnel is de eerste dubbellaagse tunnel voor alle verkeer in Europa. De toevoeging 'voor alle verkeer' is heel belangrijk, want er zijn al eerder dubbellaagse tunnels gebouwd in Europa, met name in Parijs en in Marseille. Het grote verschil met de A2-tunnel is dat in deze tunnels enkel personenauto’s mogen. In de A2-tunnel mag alle verkeer: vrachtauto’s, bussen en personenauto’s, zelfs vervoer van gevaarlijke stoffen. En dit zowel in de bovenste als in de onderste tunnellaag. Op deze pagina vindt u wat meer informatie over de andere dubbellaagse tunnels in Europa - voor zover bij ons bekend. Heeft u aanvullende informatie, mail dan naar info@a2maastricht.nl.

Tunnel Prado Carénage (Marseille)

Al in de jaren ’80 van de vorige eeuw werd in Marseille beslist om de twee snelwegen A50 en A55 te verbinden via een ondergrondse tunnel die het tracé van de oude spoortunnel Prado Carénage zou volgen. De Tunnel Prado Carénage is ongeveer 2,5km lang en maakt het mogelijk om Marseille snel en gemakkelijk (ondergronds) te doorkruisen, zonder de snelweg te verlaten.
De dubbellaagse tunnel is enkel toegankelijk voor personenauto’s. Zwaar verkeer en wagens hoger dan 3,20m zijn niet toegelaten. Elke tunnellaag is voor een bepaalde rijrichting.
 
Meer informatie: http://www.tunnelprado.com/Les-tunnels  

Tunnel Prado Sud (Marseille)

De dubbellaagse tunnel Prado Sud wordt in Marseille aangelegd. Deze tunnel heeft een lengte van 1600m met 2x2 rijstroken. De tunnel is niet toegankelijk voor voertuigen hoger dan 3,20 meter, voertuigen van meer dan 3,5 ton en vervoer van gevaarlijke stoffen.  In de tunnel geldt een maximum snelheid van 50km/u (en 30km/u bij de in- en uitritten). Volgens huidige planning gaat deze tunnel open in 2014.
 
Meer informatie: http://www.tunnelprado.com/Les-tunnels  

A86 tunnel (Parijs)

Jaren is gediscussieerd over een oplossing om het drukke verkeer op de A86 tussen Versailles en Malmaison door een gebied vol bossen en monumenten te leiden. Uiteindelijk is gekozen voor een 10km lange tunnel, waarin een verdieping is gemaakt. Net zoals in de dubbellaagse tunnels in Marseille zijn in deze tunnel enkel personenauto’s toegestaan (tot 2m). De tunnel is van asfalt tot plafond maar 2,55 meter hoog. Ter vergelijking: de tunnelbuizen van de A2-tunnel zijn maar liefst 5,8 meter hoog en de vrije doorrijdhoogte is 4,7 meter. 
 
De Parijse tunnel is geboord en ligt 20 tot 90 meter diep in de grond. Het laatste stuk ging in 2011 open. Elke verdieping van de dubbellaagse tunnel heeft een eigen rijrichting, om frontale botsingen te voorkomen. Vanwege de twee verdiepingen is de tunnel Duplex A86 genoemd.

Meer informatie: http://www.vinci-construction-projects.com/projets.nsf/en/geographical-zones.htm?openagent&f=Duplex%20A86 
 

Rio (Madrid)

Big Dig (Boston)

Antwerpse Ring

Parijs Rive Gauche