WITTEVROUWENVELD

Bereikbaarheid Lourdeskerk

De Lourdeskerk is te bereiken via de achterkant (Edisonstraat) en zijkanten (Voltastraat en
buurtpark). Uiteraard blijft de hoofdingang aan de voorkant van de kerk gewoon in gebruik. Het toegangshek naast het Trefcentrum wordt opengezet als dat nodig is, bijv. bij uitvaarten.

INRICHTEN WERKTERREIN BIJ PRESIDENT ROOSEVELTLAAN-OOST

Geplaatst op 16 mei 2013

Vanaf dit voorjaar trekken de bouwers met het tunnelwerk door de stad. Tegelijkertijd komen daarmee allerlei transporten (in eerste instantie voor grond en materialen, en later voor beton) op gang. Daarom legt Avenue2 aparte bouwwegen aan, om het verkeer op de A2/N2 zo min mogelijk te hinderen. Dat gebeurde eerder al bij de President Rooseveltlaan-Oost, ten noorden van de Voltastraat. Ook tussen de Voltastraat en James Wattstraat trekken we de bouwweg door. De bouwweg wordt hier zelfs breder, en sluit aan op het bestaande tunnelbouwterrein N2-Corridor. Uiteindelijk ontstaat op deze manier één transportroute langs de bestaande N2.

Tijdelijk in gebruik
Voor het inrichten van werkterrein en aanleggen van de bouwweg is bij de Lourdeskerk, de voormalige ‘Theresiaschool’ en het naastgelegen pand van Enexis tijdelijk (tijdens de bouw van de A2-tunnel) een deel van de grond nodig. Zo gebruiken we bij de kerk een stukje van de voortuin en ernaast - bij peuterspeelzaal Steps en de dependance van het Maartenscollege - een stukje schoolplein. Met deze partijen zijn dan ook aparte afspraken gemaakt.

Voorbereidingen
Eerder werden op de verschillende locaties al bomen gekapt. Na Pinksteren gaan de voorbereidingen verder. Dan zetten we het benodigde terrein af met bouwhekken, en maken dit verder vrij door bestaande hekken weg te halen en (tegel)verharding op te breken. Ook wordt het muurtje rondom de voortuin van de Lourdeskerk vrijgegraven. Dat doen we om een goede inventaris te kunnen maken. Het muurtje verdwijnt namelijk voor de periode tijdens de bouw van de A2-tunnel. Daarbij worden de stenen genummerd en opgeslagen voor latere herbouw. Want als de tunnel klaar is, wordt alles weer in oorspronkelijke staat hersteld: met elke steen op z'n 'oude' plek.


auto

Afsluiting van de ventweg


Na Pinksteren is de ventweg President Rooseveltlaan-Oost tussen Voltastraat en James Wattstraat afgesloten voor alle verkeer. Ook voetgangers kunnen dan niet meer langs. De situatie blijft zo tijdens de bouw van de A2-tunnel. De Lourdeskerk is bereikbaar (zie het groene kader hiernaast).
Vooruitblik
Eind juni moet het werkterrein bij de President Rooseveltlaan-Oost tussen Voltastraat en James Wattstraat volledig zijn ingericht, voor de komst van firma Zublin. Ook noordelijk van de wanden-dakconstructie kan dan worden begonnen met het maken van de bouwkuipwanden voor de tunnel.