DE N2 OVERSTEKEN

De huidige fiets- en voetgangersoversteek bij de Prof. Quixstraat - Schepen Roosenstraat zit in de weg voor het tunnelwerk. De huidige fiets- en voetgangersoversteek bij de Prof. Quixstraat - Schepen Roosenstraat zit in de weg voor het tunnelwerk.
De nieuwe, tijdelijke brug is vergelijkbaar met de brug bij de Heerderweg. De nieuwe, tijdelijke brug is vergelijkbaar met de brug bij de Heerderweg.
De tijdelijke brug Pres. Rooseveltlaan - Burg. Bauduinstraat komt zo'n 75 noordelijker dan de bestaande oversteek. De tijdelijke brug Pres. Rooseveltlaan - Burg. Bauduinstraat komt zo'n 75 noordelijker dan de bestaande oversteek.

Hoe zat het ook alweer?

Een tijdelijke brug tussen de Voltastraat en kruispunt Geusselt was altijd al gepland. Eigenlijk zou die er eind 2011 komen bij de sluiting van de fietstunnels bij Geusselt. Toen kozen we er voor de bestaande oversteekplaats bij de Prof. Quixstraat - Schepen Roosenstraat langer open te houden. Een gelijkvloerse oversteek is immers gemakkelijker en aangenamer oversteken voor fietsers, voetgangers én mindervaliden. Nu is dan toch het moment aangebroken om de huidige oversteek af te sluiten en in te ruilen voor een brug.

Wist u dat?

De tijdelijke brug:

  • zowel de tunnelbouwkuip, de werkweg als de verlegde N2 moet overspannen;
  • daarom een lengte heeft van zo’n 70 meter (zonder trappen);
  • bestaat uit 2 brugdekken: een brugdek boven de tijdelijke N2 en een brugdek boven de tunnelbouwkuip en werkweg;
  • de brugdekken zo'n 20 en 33 ton wegen;
  • deze met een grote kraan worden ingehesen.

TIJDELIJKE BRUG PRES. ROOSEVELTLAAN - BURG. BAUDUINSTRAAT

Bijgewerkt op 12 juli 2013

Bij de President Rooseveltlaan-West zijn de flats inmiddels gesloopt. Het overblijfsel is een grote berg puin, dat we gebruiken voor de fundering van de verlegde, tijdelijke N2 op deze locatie. Die komt op de plek van de sloopflats te liggen. Zo kan verkeer doorstromen, terwijl ernaast - daar waar nu nog de autoweg ligt - de tunnel wordt gebouwd.
Het verleggen van de N2 bij de President Rooseveltlaan is de laatste schakel in de serie N2-verleggingen om de bouw van de A2-tunnel mogelijk te maken. Zodra deze omlegging klaar is, naar verwachting eind juni, ligt de N2 helemaal op z'n tijdelijke plek. De N2 is dan weliswaar versmald, maar blijft uit 2x2 rijstroken bestaan.

Een derde, tijdelijke brug

Vanwege de sloop van de flats was de oversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat een tijdje dicht. Sinds 28 mei is deze N2-oversteek voor fietsers en voetgangers weer open. Maar niet meer voor lang. Want op maandag 24 juni wordt de oversteek afgesloten. En dan voor langere tijd. De oversteek verdwijnt namelijk voor de periode tijdens de ruwbouw van de A2-tunnel. Zo'n anderhalf jaar dus. Natuurlijk moeten voetgangers en fietsers wel kunnen blijven oversteken. Daarom komt er - rond half juli - een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug met trappen en een fietsgoot zoals we die al kennen op andere plekken, bijvoorbeeld bij de Heerderweg.

Waarom een tijdelijke brug?

Het werk voor de A2-tunnel beperkt zich niet langer tot de bouw van de in- en uitritten bij Europaplein en Geusselt. Vanaf dit voorjaar trekken de bouwers door de stad. Voorbereidend daarop vinden overal langs het tracé aanpassingen plaats. Waar we al werk kunnen verrichten, doen we dat. Want we willen de snelheid erin houden en bovendien moeten mensen en materieel continu aan het werk zijn. Daarom gaat firma Züblin - die met zijn grote gele machines de bouwkuipwanden voor de tunnel maakt - vanaf deze zomer o.a. aan de slag zuidelijk van het bouwterrein Geusselt-Zuid. Maar daarvoor zit wel de bestaande fiets- en voetgangersoversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat in de weg. Om ervoor te zorgen dat voetgangers en fietsers (fiets aan de hand) toch kunnen blijven oversteken, maken we een derde en tevens laatste tijdelijke brug voor langzaam verkeer. Die moet niet alleen de tunnelbouwkuip overspannen, maar ook de naastgelegen bouwweg én de tijdelijke N2. Een afstand van zo’n 70 meter.

Op welke locatie?

De nieuwe, tijdelijke brug komt zo'n 75 meter noordelijker dan de bestaande oversteekplaats Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat. De locatie vindt u in het plaatje hiernaast.

Hoe te bereiken?
Aan de westzijde van de N2, bij de President Rooseveltlaan, staat de trap in het voor auto's afgesloten stukje ventweg (ter hoogte van de meest zuidelijke flat). U bereikt de ventweg via een nog aan te leggen voetpad vanaf de Professor Quixstraat / Old Hickoryplein óf via de Generaal Marshallaan. Aan de oostzijde komt de trap binnen het bestaande werkterrein Geusselt-Zuid. Hier maken we een afgescheiden looppad dat aansluit op en te bereiken is via de Schepen Roosenstraat.

Voor wie?

De tijdelijke brug Burgemeester Bauduinstraat - President Rooseveltlaan is toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Let wel: met fiets aan de hand. De trappen zijn voorzien van een fietsgoot en rust-bordes. Qua hellingbaan is de brug vergelijkbaar met voormalige Regentessebrug, die onlangs is verplaatst naar de Heerderweg.

Mindervaliden
Mindervaliden (rolstoelers, mensen met een rollator, etc.) kunnen de N2 oversteken bij de Professor Cobbenhagenstraat - Voltastraat of via het tunneltje Severenstraat.

Van start

De bouw van de tijdelijke brug gebeurt in een aantal fasen:
 
Voorbereidingen
De eerste werkzaamheden starten vanaf begin juni. De plekken waar de steunpunten en trapconstructies komen - aan de President Rooseveltlaan en binnen het eigen werkterrein Geusselt-Zuid - worden dan vrijgemaakt. Vervolgens gaat Avenue2 aan de slag met een stukje grondwerk en het plaatsen van betonplaten om tot een stevige fundering te komen.
 
Bovenbouw
Begin juli worden de steunpunten met een kraan geplaatst. Net als de trappen, die aan beide zijden haaks op de brug komen te staan. Vervolgens zijn de brugdekken aan de beurt. Het gaat dan om twee stuks: een brugdek voor boven de N2 én een brugdek voor boven de tunnelbouwkuip met werkweg. De brugdekken plaatsen we tijdens een avond/nacht (naar verwachting van 8 op 9 juli - zie kader hieronder), omdat een rijbaanafsluiting nodig is.
 
Afbouw
Tot slot vindt de verdere afbouw plaats, zoals het aanbrengen van verlichting en de aansluiting op de bestrating.

Wanneer open?

Volgens huidige planning kan de tijdelijke brug in de week van maandag 15 juli tot vrijdag 19 juli open gaan voor voetgangers en fietsers (fiets aan de hand).

auto

Wat merkt verkeer?


Fietsers en voetgangers tijdelijk 'omrijden'
De bestaande N2-oversteek Prof. Quixstraat - Schepen Roosenstraat voor voetgangers en fietsers gaat op maandag 24 juni dicht. In die week voeren we bij de Prof. Quixstraat aanpassingen uit voor de verlegging van de N2. Toch komt de oversteek niet terug. In plaats daarvan moet de tijdelijke brug Pres. Rooseveltlaan - Burg. Bauduinstraat rond half juli klaar zijn. Er is dus zo’n 3 weken geen oversteekmogelijkheid op deze plek. De N2 oversteken met de fiets of te voet? Dat kan bij de Voltastraat - Prof. Cobbenhagenstraat of noordelijk van Geusselt bij het tunneltje Severenstraat.

Nachtafsluiting N2 > Eindhoven
Het plaatsen van de brugdekken gebeurt vanaf de N2, naar verwachting van maandag 8 op dinsdag 9 juli. De N2 richting Eindhoven tussen Europaplein en Geusselt is dan tussen 21.00 en 06.00 uur afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Akersteenweg > Vijverdalseweg > Terblijterweg > A2. Verkeer richting Luik kan doorrijden, maar moeten rekening houden met een rijstrookafzetting.

*Let op: het plaatsen van de brugdekken is weersafhankelijk. Bij te harde wind, moeten de werkzaamheden worden uitgesteld. Als reservenacht geldt daarom dinsdag 9 op woensdag 10 juli.