RIOOLWERK AMBYERSTRAAT-NOORD

Op maandag 10 juni start de gemeente met de aanleg van een nieuw riool in de Ambyerstraat Noord. Dit is geen werk in het kader van het A2-project. Het riool wordt vervangen vanaf de aansluiting met de Westrand tot aan huisnummer 196. Er wordt gewerkt tussen 7.30 uur en 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag. De gemeente verwacht tegen 11 juli 2013 klaar te zijn met de werkzaamheden.

De reden van het werk
In verband met wateroverlast is nader onderzoek verricht in uw straat. Hierbij is gebleken dat het riool onvoldoende capaciteit heeft. Daarom is besloten om een nieuw riool aan te leggen en de woningen met een even huisnummer hierop aan te sluiten.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden
De werkzaamheden zullen overlast veroorzaken. Zo wordt de Ambyerstraat Noord ten noorden van de Westrand afgesloten voor doorgaand verkeer komende uit Maastricht richting Rothem-Meerssen. Dit verkeer wordt omgeleid via de Terblijterweg naar de A2. Verkeer komende van Rothem-Meerssen kan wel doorrijden via de Ambyerstraat Noord. Als bewoner kunt u uw woning bereiken vanuit het noorden én vanuit het zuiden. Hiervoor zullen verkeersregelaars worden ingezet bij wie u zich kunt melden. De aannemer zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Meer weten?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Rob Holka, de opzichter via telefoonnummer (043) 350 52 05 of met John Martens via telefoonnummer 06-514 928 49.