Kunstwerken in de verbindingsweg:

Weg in aanleg

In sept. 2013 is het grondwerk voor de nieuwe verbindingsweg gestart. Omdat de weg op een dijk komt te liggen, moesten we tot zo'n 8 meter ophogen met zogenaamde AEC-bodemassen. In 2014 gaan we verder met de wegfundering. Lees meer.
Overzicht van 'kunstwerken' in de verbindingsweg naar de Beatrixhaven. Overzicht van 'kunstwerken' in de verbindingsweg naar de Beatrixhaven.
Het viaduct A2 Beatrixhaven is in 2 fasen gebouwd; eerst het westelijk, toen het oostelijk deel. Door die fasering kan verkeer gewoon blijven doorrijden. Het viaduct A2 Beatrixhaven is in 2 fasen gebouwd; eerst het westelijk, toen het oostelijk deel. Door die fasering kan verkeer gewoon blijven doorrijden.
Kunstwerk Mariënwaard Kunstwerk Mariënwaard
Kunstwerk Spoorviaduct Kunstwerk Spoorviaduct
Tunneltje Beukenlaan Tunneltje Beukenlaan

KUNSTWERKEN IN DE VERBINDINGSWEG NAAR BEDRIJVENTERREIN BEATRIXHAVEN

Bijgewerkt op 15 januari 2014

A2 Maastricht is meer dan een tunnel. Een belangrijk onderdeel is de ombouw van knooppunt Kruisdonk tot een volledige verknoping van de autosnelwegen A2 en A79, via een kort stukje onderliggend wegennet. Zodra die verknoping is gerealiseerd, kan verkeer eenvoudig van de A2 naar de A79 rijden en omgekeerd. Bovendien komt er een rechtstreekse verbinding vanaf de autosnelwegen naar bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht.

Waarom een verbindingsweg naar de Beatrixhaven?

Op dit moment heeft bedrijventerrein Beatrixhaven geen eigen aansluiting op de A2 of A79. (Vracht)verkeer naar de Beatrixhaven moet via de afrit Meerssen of bij kruispunt Geusselt de snelweg verlaten en door de omliggende wijken rijden om het bedrijventerrein te bereiken. Door een directe aansluiting vanaf knooppunt Kruisdonk naar het bedrijventerrein worden de afrit bij Meerssen, kruispunt Geusselt én de omliggende wijken ontlast.

Openstelling: zomer 2014

2014 is het jaar van de herinrichting van het noordelijke uitvoeringsgebied. Knooppunt Kruisdonk wordt zo aangelegd dat - volgens planning eind deze zomer - alle verkeersbewegingen mogelijk zijn. U rijdt dan makkelijk van de A2 naar de A79 en andersom. Industieterrein Beatrixhaven bereikt u vanaf de autosnelwegen via een nieuwe verbindingsweg. De aanleg daarvan is in volle gang. Openstelling van de nieuwe verbindingsweg Beatrixhaven gebeurt in de zomer 2014. Lees meer.

De verbindingsweg kruist bestaande wegen

De nieuwe verbindingsweg loopt vanaf knooppunt Kruisdonk tot aan de Hoekerweg en kruist daarbij 4 bestaande wegen:

• eerst de A2 (onderlangs, voor verkeer vanaf de A79 of Rothem);
• vervolgens de Mariënwaard (bovenlangs);
• dan het spoor (bovenlangs);
• en de Beukenlaan (bovenlangs).

Om een vlotte doorstroming van verkeer op de verbindingsweg te garanderen, zijn op deze plekken zogenaamde ‘kunstwerken’ gebouwd: een verzamelnaam die we gebruiken voor bruggen, viaducten en kleinere tunnels. De bouw van deze kunstwerken (3 viaducten en 1 tunneltje) is grotendeels in 2013 afgerond. Dit jaar zijn nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het hydrofoberen (waterwerend maken) en het aanbrengen van afwatering en stootplaten. Die laatste zorgen voor een goede aansluiting op het toekomstige wegdek, en dat verhoogt het rijcomfort en de verkeersveiligheid.
Kunstwerk A2 Beatrixhaven
Het kunstwerk A2 Beatrixhaven ligt iets ten noorden van het nieuwe viaduct A2/A79 (ook wel bekend als het ‘vliegend’ viaduct) dat in oktober 2012 op z’n plek werd gereden. Het viaduct A2 Beatrixhaven - de naam zegt het al - maakt de kruising met de A2 mogelijk. De verbindingsweg naar de Beatrixhaven zal hier onder de A2 door lopen. Het westelijke deel van dit viaduct is eerst gebouwd. Met de verkeersomzetting in mei 2013 kwam verkeer op de A2 richting Eindhoven over het nieuwe viaduct A2/A79 én over het westelijk deel van het viaduct A2 Beatixhaven te rijden. Hierdoor ontstond ruimte voor Avenue2 om verder te bouwen aan het oostelijk deel van het viaduct A2 Beatrixhaven. Inmiddels is ook dat deel helemaal klaar en heeft eind december 2013 opnieuw een verkeerswissel plaatsgevonden. Verkeer op de A2 richting Eindhoven rijdt nu weer over het oostelijke deel van het viaduct A2 Beatrixhaven heen. En dat blijft ook zo.
Kunstwerk Mariënwaard
De volgende weg die de verbindingsweg Beatrixhaven moet kruisen is de Mariënwaard. Via een viaduct zal de verbindingsweg over de Mariënwaard heen lopen. Dit viaduct is al grotendeels gereed. Daarvoor werden tijdens een nacht in oktober 2012 9 liggers geplaatst van elk ongeveer 36 meter lang. Deze vormen nu het dek van het viaduct Mariënwaard en verkeer op deze weg rijdt eronderdoor.
Kunstwerk spoorviaduct
Vervolgens komen we bij het spoor. Hier is een viaduct over het spoor gebouwd. Voor de bouw van dit viaduct was een buitendienststelling van het spoor nodig. Alleen dan kon ‘erboven’ worden gewerkt door Avenue2. De liggers van ongeveer 44 meter lang en 70 ton per stuk zijn op een bijzondere manier naar hun plek van bestemming gebracht. Waar de meeste liggers gewoon per vrachtauto aankomen in Maastricht, werden de liggers voor het spoorviaduct in Friesland op de boot gezet richting Beatrixhaven. 
Kunstwerk Beukenlaan
Ten slotte kruist de verbindingsweg ook nog de Beukenlaan, een weg voor fietsers en voetgangers. Daarom is hier een tunneltje gebouwd, waar de verbindingsweg straks overheen loopt. De naam ‘tunnel’ roept hier nog wel eens vragen op. Het tunneltje Beukenlaan is namelijk niet verdiept in de grond gebouwd, maar juist bovenop de bestaande Beukenlaan. Zo is begin 2013 gewerkt aan een indrukwekkende wand van gewapende grond bekleed met schanskorven: dat zijn natuurlijke materialen, zoals vuursteen. Daarna vindt de afwerking van het tunneltje plaats tot ongeveer half mei. Daarna wordt ook het pad naar het tunneltje hersteld. Sinds juni is het tunneltje weer open voor fietsers en voetgangers.