KRUISDONK

Visualisatie van de eindsituatie bij Kruisdonk. Visualisatie van de eindsituatie bij Kruisdonk.
De aanleg van de nieuwe wegverbindingen gaat verder vanaf half maart. Daarvoor is het nodig depot Kruisdonk leeg te rijden. De aanleg van de nieuwe wegverbindingen gaat verder vanaf half maart. Daarvoor is het nodig depot Kruisdonk leeg te rijden.

KRUISDONK KLAARSTOMEN

2014 staat in het teken van de herinrichting van het noordelijke uitvoeringsgebied. Want A2 Maastricht is meer dan een tunnel. Een belangrijk onderdeel is de ombouw van knooppunt Kruisdonk.

De ombouw van knooppunt Kruisdonk met de verknoping van de autosnelwegen A2 en A79 (via een kort stukje onderliggend wegennet) en de nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven moet in de tweede helft van dit jaar klaar zijn. Verkeer kan dan eenvoudig van de A2 naar de A79 rijden en omgekeerd. En door de directe verbinding vanaf de autosnelwegen naar de Beatrixhaven, worden de afrit bij Meerssen, kruispunt Geusselt én de omliggende wijken ontlast.

Ruimte maken
De contouren van de nieuwe wegverbindingen zijn deels al zichtbaar, zoals de toekomstige oprit van de Ambyerweg naar de A2 en de verlegde Ambyerweg. Deze maand gaat de aanleg en inrichting van wegen verder. Daarvoor is ruimte nodig binnen het bestaande werkterrein. Het merendeel van de aanwezige grond in depot Kruisdonk wordt daarom afgevoerd naar depot Grensmaas in Itteren. Dat gebeurt vanaf volgende week (17 maart) tot medio april. Een deel van de grond verwerken we daarnaast ter
plekke voor de taluds. Ook leggen we een nieuw riool aan en voeren we kabelwerk uit binnen het werkterrein.

Transporten
De afvoer van grond gaat via de Ambyerweg, Kruisdonk, Mariënwaard, Limmerderweg, Hoekerweg, Fregatweg en Klipperweg naar depot Grensmaas in Itteren. Omwonenden en omliggende bedrijven moeten in de periode van half maart tot half april rekening houden met een piek aan transporten door de buurt. Voor het afvoeren van grond gaat het om zo’n 20-25 vrachtbewegingen (heen en terug) per uur.

Vooruitblik
Vanaf medio april bouwen we een stevige fundering voor de nieuwe wegdelen bij Kruisdonk op. Daarvoor brengen we eerst asfaltgranulaat aan, dat we doormengen met zand en cement. Daarna moet deze laag een tijdje rusten, voordat - vanaf half mei - het asfalt erop kan. Via onze voortgangsberichten blijft u op de hoogte.

Fotografie: Peter Wijnands