KRUISDONK

Informatie voor bedrijven

Heeft u een bedrijf in de omgeving van de Ambyerweg? Dan kunt u deze factsheet gebruiken om uw klanten en/of leveranciers te wijzen op uw bereikbaarheid. Wilt u graag een aantal papieren exemplaren ontvangen, om in te zetten als flyer? Geef dit dan door aan de Servicelijn Maastricht Oost.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen én de antwoorden daarop:

Werkt u in de Beatrixhaven?

Via Maastricht Bereikbaar kunt u gebruik maken van een gratis OV-kaart of E-bike. Lees meer.

Een VRI?

Een verkeersregelinstallatie - afgekort VRI - is de technische benaming voor alle onderdelen die nodig zijn om het verkeer te regelen. Bijvoorbeeld verkeerslichten en -masten, detectielussen in het asfalt en drukknoppen voor fietsers en voetgangers. Maar ook de verkeersregelautomaat. Die stuurt de verkeerslichten aan en zorgt voor een optimale doorstroming.

Voor de verknoping A2/A79 en de verbindingsweg Beatrixhaven zijn een aantal kruispunten met verkeersregelinstallaties nodig:

  • bij het viaduct aan de Ambyerweg met de op- en afritten van de autosnelwegen (2 kruisingen)
  • bij de verlegde Ambyerweg
  • bij de afrit A2
  • bij de aansluiting Hoekerweg

Op deze plekken staan straks dus ook verkeerslichten!

Planning en actualiteiten?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het werk en weten welk verkeer wanneer mogelijk is? Houd dan de berichtgeving in de gaten, o.a. via deze website en het digitale voortgangsbericht en stadskrant de Ster.

AANPASSEN AMBYERWEG VOOR VERKNOPING A2/A79

Geplaatst op 15 mei 2014

A2 Maastricht is meer dan een tunnel. Bij knooppunt Kruisdonk - even ten noorden van Maastricht - werkt bouwer Avenue2 aan de verknoping van de A2/A79. Zodra die verknoping is gerealiseerd, kan verkeer eenvoudig van de A2 naar de A79 rijden en omgekeerd. Bovendien komt er een directe aansluiting tussen de autosnelwegen en bedrijventerrein Beatrixhaven.

Wat gaat gebeuren?
Om de nieuwe verkeerssituatie te realiseren, zijn verschillende aanpassingen nodig bij de bestaande Ambyerweg. Daarom is de Ambyerweg - tussen huisnummer 32 en de IJzerenkuilenweg - van 30 juni tot en met 25 juli afgesloten voor alle verkeer. In deze periode is ook de afrit van de A79 naar Amby/Rothem (afrit 1 Bunde) dicht. De oprit naar de A79 richting Heerlen (oprit 1 Bunde) is alleen bereikbaar voor verkeer vanuit Amby, door een tijdelijke doorsteek vanaf de IJzerenkuilenweg. Woningen, bedrijven(terreinen) en instellingen, zoals scholen en zorgcentra, blijven bereikbaar. Gele borden langs de weg geven de omleidingen aan.


auto

Verkeershinder: van 30 juni t/m 25 juli


Afsluitingen
Van 30 juni (07.00 uur) tot en met 25 juli (18.00 uur) is de:

  • Ambyerweg afgesloten tussen huisnummer 32 en IJzerenkuilenweg voor alle verkeer, dus óók voor fietsers en voetgangers.
  • Afrit 1 Bunde A79 afgesloten
  • Oprit 1 Bunde A79 is alleen bereikbaar voor verkeer vanuit Amby, door een tijdelijke doorsteek vanaf de IJzerenkuilenweg.

Omleidingen
De omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer naar Amby, Rothem (Meerssen/Bunde/A2) of A79 lopen via kruispunt Geusselt.

Aanvullend geldt een:

  • omleiding voor verkeer op de A79 tussen N298 Hulsberg en Bunde naar de A2 richting Eindhoven: via knooppunt Kunderberg en knooppunt Kerensheide (A79 en A76).
  • adviesroute voor verkeer op de A2 komende vanuit het noorden richting Valkenburg: via knooppunt Kerensheide en knooppunt Kunderberg (A76 en A79).

Volg de gele borden langs de weg. Houd wel rekening met een langere reistijd, met name tijdens de spits.


auto

Op de fiets of te voet?


(Brom)fietsers en voetgangers tussen de wijken Amby en Rothem worden tijdens de 4-weekse afsluiting van de Ambyerweg omgeleid via de IJzerenkuilenweg, Oliebergweg, Heideweg, Holstraat, Klinkenberg en andersom. Oftewel: via het naastgelegen viaduct over de A79.

Opgelet: vanwege deze omleidingsroute is de IJzerenkuilenweg bij de kruising met de Ambyerweg van 30 juni t/m 25 juli afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Zo houden we de situatie veilig.
Actuele reisinformatie
In dezelfde periode zijn ook tijdelijke verkeersmaatregelen gepland bij de Limmelderweg. Die zijn nodig om de aanpassingen bij de Hoekerweg voor de aansluiting van de nieuwe verbindingsweg Beatrixhaven te kunnen realiseren. Hier leest u meer. Of kijk voor actuele reisinformatie op www.maastrichtbereikbaar.nl.
Welke werkzaamheden?
Zodra de Ambyerweg is afgesloten, gaat deze op de schop. Avenue2 begint met het opbreken van het asfalt én het huidige tijdelijke fietspad, tussen de bestaande afrit A79 en de fietsoversteek aan de Ambyerweg. Dit deel van de Ambyerweg wordt immers verlegd (E uit het overzicht met toekomstige rijrichtingen). Die verlegging is buiten goed te zien. Ook op het viaduct zelf verwijderen we het asfalt. Hier leggen we vervolgens zogenaamde mantelbuizen aan, waar later kabels voor verkeerslichten doorheen worden getrokken. De buizen beschermen de kabels onder de grond. De wegenbouwers graven een nieuw fietspad uit, passen de bermen aan én maken een stevige fundering bij de kruisinglocaties met de A79 (dat is helemaal bovenaan bij de op- en afrit).

Tegelijkertijd gaan de mannen van verkeerstechniek aan de slag met het plaatsen en installeren van de nieuwe verkeersregelinstallaties bij het viaduct over de A79. Die zijn nodig om het verkeer in de toekomstige situatie met verkeerslichten aan te kunnen sturen. Omstreeks medio juli staat het asfalt gepland. Op alle nieuwe wegdelen brengen we dan de bovenste laag aan, gevolgd door de wegmarkering. Voor het nieuwe, dubbelzijdige fietspad aan de Ambyerweg moet dan nog de volledige asfaltconstructie worden gemaakt, net als een trottoir voor voetgangers. Als laatste is het ‘wegmeubilair’ aan de beurt: een verzamelnaam voor alles op en rond een weg. Van markering tot verkeers- en lichtmasten en van reflectorpalen en vangrails tot bewegwijzering.
En vanaf eind juli?
Als alle werkzaamheden voorspoedig verlopen, is deze zomer een belangrijk deel van de nieuwe infrastructuur bij Kruisdonk klaar voor gebruik. Het gaat dan om de onderdelen A t/m G uit het overzicht 'toekomstige rijrichtingen' hieronder, die samen zorgen voor de verknoping A2/A79 en de directe aansluiting tussen de autosnelwegen en industieterrein Beatrixhaven. 

Het streven is om deze verbindingen vanaf eind juli open te stellen. Die planning is afhankelijk van de voortgang van het werk. Want voordat de eerste auto’s over het nieuwe asfalt mogen, vindt een uitgebreid controletraject plaats samen met de toekomstige wegbeheerders: Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen. Dat is belangrijk om de kwaliteit van nieuwe wegen én een verkeersveilige situatie voor alle weggebruikers te kunnen garanderen. Tijdens de controlerondes wordt onder andere gelet op de kwaliteit van het asfalt, plaatsing van vangrails en bebording en of de wegmarkering goed is aangebracht. Om de betrouwbaarheid van de verkeersregelinstallaties (VRI) te waarborgen, gebeurt ook het testen en controleren van deze systemen gezamenlijk.

De toerit vanaf de verbindingsweg Beatrixhaven richting zuiden (H) kan pas worden opengesteld na ingebruikname van de tunnel eind 2016. Datzelfde geldt voor de naastgelegen parallelrijbaan (I). Beiden sluiten aan op de bovenste tunnelbuis, Centrum of Viaductweg / Terblijterweg.
Blijf op de hoogte
Samen met de wegbeheerders - Rijkswaterstaat, gemeente Meerssen en Maastricht - stemmen we het A2-werk zo goed mogelijk af. Zodat weggebruikers en omwonenden weten waar ze aan toe zijn. Toch kan het voorkomen dat de planning verandert, bijvoorbeeld omdat werkzaamheden tegenvallen of juist voorspoediger verlopen dan gedacht. We houden u op de hoogte van het laatste nieuws!
Meer lezen of zien