TUNNELWERK

Meer weten?

Bekijk een film

Collega Bjorn Vink maakte een timelapse film van het uittrillen van damwandplanken tussen Nassaulaan en Regentesselaan

Vragen en antwoorden

Van maandag 7 juli tot en met dinsdag 23 juli trilden we damwandplanken uit in het zuidelijke deel van de N2-Bouwkuip Van maandag 7 juli tot en met dinsdag 23 juli trilden we damwandplanken uit in het zuidelijke deel van de N2-Bouwkuip
Vrijdag 12 september start fase 2. Dan trillen we damwandplanken uit... Vrijdag 12 september start fase 2. Dan trillen we damwandplanken uit...
...vanaf kruispunt Scharnerweg richting Regentesselaan ...vanaf kruispunt Scharnerweg richting Regentesselaan

EERSTE FASE UITTRILLEN ZIT EROP

Update 23 juli 2014

Het is een druk jaar voor de tunnelbouwers van A2 Maastricht. Van graven tot stempelen naar betonwerk: de ene klus volgt de andere op. Het tunnelgraafwerk hebben we onlangs afgerond en vanuit het zuiden en noorden werken de twee betontreinen nu ongehinderd naar elkaar toe.

De zuidelijke betontrein is het verst gevorderd en ter hoogte van de Nassaulaan vullen we inmiddels grond aan tussen tunnel- en bouwkuipwanden. Ook het A2-tunneldak verdwijnt onder de grond. De volgende grote hinderklus is maandag 7 juli begonnen: het uittrillen van damwandplanken.
Van zuid naar noord en omgekeerd
In opdracht van Avenue2 trilt firma Terracon de damwandplanken uit de grond. Het trilwerk laten we in fases uitvoeren, afhankelijk van de voortgang van beton- en aanvulwerk. De eerste fase is inmiddels afgerond en begon bij de Nassaulaan, ter hoogte van de Heerderwegbrug. De tweede fase begint vrijdag 12 september bij kruispunt Scharnerweg en gaat van daaruit verder richting zuiden, naar de Regentesselaan.
Korte, maar hevige hinder
Avenue2 heeft - in overleg met het A2-Buurtenplatform,  projectbureau A2 Maastricht en gemeente Maastricht – gekozen voor korte, hevige hinder in plaats van langdurige, zeurende overlast. Dat betekent dat we een hoog werktempo aanhouden tijdens het trilwerk en zoveel mogelijk planken in een zo kort mogelijk tijdsbestek uittrillen.

Planning

Update 23 juli 2014: Eerste fase uittrillen zit erop
 Het uittrillen van damwandplanken bij de Nassaulaan is deze week afgerond. In tweeënhalve week tijd zijn bijna 270 damwandplanken uitgetrild. Dat staat gelijk aan ruim 1800 ton staal. Met geluid- en trillingsmeters hielden Avenue2, projectbureau en gemeente Maastricht voortdurend de vinger aan de pols. De overlast voor omwonenden was groot, maar werd geduldig verdragen. Avenue2 en projectbureau A2 Maastricht willen omwonenden dan ook hartelijk danken voor de medewerking!

Omwonenden krijgen nu eerst een tijdje rust voordat de volgende fase van het uittrillen begint. Want medio september start de volgende fase van het trilwerk. Dan trillen we opnieuw planken uit in het zuidelijke deel van de bouwkuip, tussen Scharnerweg en Regentesselaan.
Ter hoogte van moot 38 zijn een paar planken losgetikt, maar niet uitgetrild. in de tweede fase trillen we deze alsnog uit Ter hoogte van moot 38 zijn een paar planken losgetikt, maar niet uitgetrild. in de tweede fase trillen we deze alsnog uit
Fase 2: van kruispunt Scharnerweg naar Regentesselaan
Vrijdag 12 september is het zover: dan begint de tweede fase van het trilwerk bij kruispunt Scharnerweg. De damwandplanken aan de oostzijde van het kruispunt – ter hoogte van de Gemeenteflat – trillen we als eerste uit. Voor het uittrillen van de damwandplanken aan de westzijde van het kruispunt werken we bij uitzondering op zaterdag 13 september door.  Want deze planken zitten heel dicht langs de N2- rijbaan richting Eindhoven, waardoor een rijstrookafzetting onvermijdelijk is.  Het verkeerslicht - voor verkeer naar Eindhoven – verdwijnt voor één dag, want het trilwerk kan de mast beschadigen. Lees hieronder meer over verkeersmaatregelen op zaterdag 13 september.

Trillen richting Regentesselaan
Maandag 15 september gaat het trilwerk verder, richting Regentesselaan. Naar verwachting duurt de tweede fase van het uittrillen tot aan de herfstvakantie .  Bewoners van Oranjeplein ontvangen vooraf een brief die toegang geeft tot een ruimte in het Trefcentrum. Zo kunnen zij – als daar behoefte aan is – geregeld even ontkomen aan geluid- en trillingsoverlast.

Plannen = passen + meten
Planning en locatie zijn voortdurend afhankelijk van de voortgang van beton- en aanvulwerk. Het trilwerk gaat daarom niet in één keer rechtdoor, maar verspringt van zuid naar noord en weer terug. Langs heel de bouwkuip - vanaf de Nassaulaan tot en met Geusselt - krijgen omwonenden tot begin 2015 te maken met grote hinder door het uittrillen van damwandplanken.

auto

Zaterdag 13 september: verkeershinder richting Eindhoven


  • van 04.00 tot 06.00 uur: rijbaan richting Eindhoven afgesloten tussen Europaplein en Geusselt (verwijderen verkeerslichten)
  • van 06.00 tot 20.00 uur: rijstrookafzetting richting Eindhoven thv kruispunt Scharnerweg (uittrillen damwandplanken kruispunt Scharnerweg)
  • van 20.00 tot 24.00 uur: rijbaan richting Eindhoven afgesloten tussen Europaplein en Geusselt (terugplaatsen verkeerslichten)

* Let op: bij uitloop van de trilwerkzaamheden geldt zondag 4 september als reservedag

Automobilisten opgelet
Verkeer op de N2/A2 kan meestal doorgaan, maar ook automobilisten ondervinden hinder door geluid en trillingen. Het trilwerk vindt immers op korte afstand van de snelweg plaats.

Oost-west verkeer moet er rekening mee houden dat in de loop van 2014 ook damwandplanken onder en rond de Scharnerweg- en Voltabrug uitgetrild worden. Dan volgen opnieuw afsluitingen en omleidingen voor alle verkeer.
Blijf op de hoogte!
Via de Ster, www.a2maastricht.nl/uittrillen en onze digitale Voortgangsberichten houden we u voortdurend op de hoogte van de actuele planning. Met vragen, klachten en meldingen kunt u terecht bij onze A2-Stewards, die dagelijks in de wijk te vinden zijn. Of bel met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 - 7150. Mailen kan ook: via www.a2maastricht.nl/servicelijn vindt u het invulformulier.
Fotografie: Reen van Beek en Peter Wijnands