TRANSITIE

Voorbeeld vrijkomende ruimte N2-corridor tot aan Europaplein 
Voorbeeld vrijkomende ruimte richting Geusselt

GEVRAAGD: TRANSITIEMANAGER

Sinds de laatste betonstort voor de ruwbouw van de tunnel eind 2014 zijn de twee keer twee buizen gesloten. Het uitzicht op de immense bouwput is verdwenen. Ondergronds gaan de werkzaamheden door met afbouw en inrichting.  Bovengronds ligt nu het bouwterrein en de tijdelijke autoweg tussen Geusselt en het Europaplein. Streven is dat hier in 2017 en 2018 een 2,5 kilometer lange parklaan wordt aangelegd. Tegen die tijd start ook de ontwikkeling van woningen en commercieel vastgoed. In 2026 moet alles klaar zijn, maar tot die tijd bevindt het gebied zich in een transitiefase: een overgangsfase die moet leiden tot het gewenste eindresultaat
Het project A2 Maastricht is op zoek naar een externe partij die deze transitie in goede banen leidt: de TransitieManager. Want in de periode van transformatie komt er veel tijdelijke ruimte vrij. Deze periode biedt daardoor de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe projecten, ruimtelijke ingrepen, tijdelijke evenementen en activiteiten en invulling van gebouwen. Daarnaast moet in deze periode de ontwikkeling van het gebied onder de aandacht gebracht worden bij stad en regio. De transitiefase is dan ook een proces van verandering, vaak in combinatie met programmering van activiteiten en in samenwerking met inwoners en gebruikers van het gebied. Voorbeelden van tijdelijke projecten in Maastricht zijn o.a. het Sphinxpark en Caracola.  

De TransitieManager gaat voorlopig drie dagen in de week van start. Klik hier voor meer informatie over de opdracht. Uw cv, uitgebreide motivatie en visie graag uiterlijk maandag 23 februari 2015 sturen naar info@degroeneloper.nl o.v.v. TransitieManager.