DE GROENE LOPER

Bomenplan(t)

Het bomenplan van A2 Maastricht ronden onze ontwerpers nu af, samen met bomenexperts. Per locatie bekijken ze welke bomen hier het beste gedijen. Hebben ze voldoende ruimte om te wortelen en uit te groeien tot volwaardige bomen? Of staan er al mooie, gezonde bomen die kunnen blijven? Dat zijn allemaal overwegingen die we in het bomenplan meenemen. Afhankelijk daarvan bepalen we hoeveel en welke bomen worden aangeplant. De winterlinde – Tilia Cordata 'greenspire' – wordt de belangrijkste boomsoort, maar niet de enige. Alles bij elkaar komen er zo’n tien verschillende soorten. Denk bijvoorbeeld aan esdoorns en gewone essen, maar ook aan tulpenbomen en andere lindesoorten.
Waar nu nog het verkeer over de snelweg raast, ligt straks een parkachtige avenue met stadse bebouwing. Lokaal verkeer gaat over de ‘ventwegen’; het centrale deel met speeltoestellen en bankjes is gereserveerd voor fietsers, joggers en wandelaars. Waar nu nog het verkeer over de snelweg raast, ligt straks een parkachtige avenue met stadse bebouwing. Lokaal verkeer gaat over de ‘ventwegen’; het centrale deel met speeltoestellen en bankjes is gereserveerd voor fietsers, joggers en wandelaars.
Ziet u de poes in de buis zitten? Ook in de ruwbouwfase zochten - en vonden - dieren hun weg Ziet u de poes in de buis zitten? Ook in de ruwbouwfase zochten - en vonden - dieren hun weg

Van Europaplein tot en met Landgoederenzone

Naar verwachting  planten we zo’n 2.000 bomen op de Groene Loper tussen Europaplein en Landgoederenzone, afhankelijk van het definitieve bomenplan. Het merendeel bestaat uit winterlindes, ook wel ‘Tilia Cordata’ genaamd. Deze boomsoort is heel geschikt om in de relatief dunne grondlaag bovenop de A2-tunnel te groeien, omdat hij minder diep wortelt. De bomen groeien al in het hoge noorden bij Zwolle, zodat ze bij aanplant al enige omvang hebben: zo’n  7 tot 8 meter hoog en met een stamomtrek van 30 à 35 centimeter.

EERSTE BOMEN VOOR GROENE LOPER

Update 8 april 2015

Als de A2-tunnel eind 2016 klaar is, komt bovenop een langgerekte, intieme bomenlaan. Een plek met een recreatief karakter, die ruimte biedt aan ontspanning en ontmoeting. En waar bomen ervoor zorgen dat de Groene Loper zijn naam dubbel en dwars verdient. Op de eerste bomen hoeft u echter niet te wachten totdat de A2-tunnel open is voor verkeer, want sinds woensdag 8 april jl. staan die er al, ter hoogte van de Heerderwegbrug.
Zilverlindes
De eerste bomen zijn zilverlindes, zes stuks die elke ongeveer vier meter hoog zijn. De bomen hebben een plek ter hoogte van de Heerderwegbrug en aan de kant van de Adelbert van Scharnlaan. De aanplant is een proef die de beste plant- en verzorgmethode van de bomen helpt bepalen. Daarom staan drie lindes bovenop het tunneldak, de andere drie zilverlindes naast het tunneldak. Na aanplant hebben we rondom de bomen gras ingezaaid en het plantgebied netjes van de rest van het werkterrein afgeschermd met paal en draad. Kleine tuinen dus, die over een maandje mooi groen zijn.
Oogje in 't zeil
De komende maanden houden we voortdurend een oogje in het zeil, zodat we precies weten hoe de bomen het doen. Groeien ze goed in het pakket grond van anderhalve meter op het tunneldak? Hebben ze meer – of juist minder – water nodig? Hoeveel ruimte hebben ze nodig om te wortelen? Is er een verschil tussen de zilverlindes op en naast het tunneldak? Dat zijn allemaal belangrijke vragen waar we een antwoord op willen hebben. Door deze proef nu uit te voeren, weten we straks welke werkwijze en verzorging het beste resultaat opleveren. De ‘proefbomen’ planten we nog niet op hun definitieve plek: in 2017 schuiven we deze nog enkele meters op. Wilt u meer weten over de aanplant van de proefbomen? Bekijk dan hier onze A2 Actueel aflevering van 20 april.
Van mooi openbaar gebied…
“De aanplant van groen in het stedelijke gebied heeft niets te maken met natuurcompensatie, wel met het mooi maken van openbaar gebied”, vertelde ontwerpster Groen & Ecologie Suzanne van Willigen in onze A2 Special van september 2013. Op de Groene Loper tussen Europaplein en buitengoed Geul en Maas planten we straks honderden bomen. Het precieze aantal is afhankelijk van het definitieve bomenplan. De tunnelmonden bij Europaplein en Geusselt worden markante stadsentrees met bloemrijke grasvelden en bomen. Bij Europaplein planten we zomer- en wintereiken, bij Geusselt tulpenbomen. Zo krijgen de tunnelmonden elk een heel eigen uitstraling. De tulpenbomen bij Geusselt hebben bovendien nog een ander doel, want de gekozen variant - Liriodendron tulipifera – heeft een dichte, gesloten kroon. Het bladerdek helpt voorkomen dat automobilisten worden verblind bij het binnenrijden van de A2-tunnel.

Maar ook aan dieren wordt gedacht: in het nieuwe vastgoed, bovenop de tunnel, komen straks vleermuis- en vogelverblijven. “Dat zijn ingemetselde kasten voor duurzaam verblijf”, vertelt Suzanne. Maar ook in de tussenliggende periode houden we rekening met de dieren. Zo hingen tot voor kort vleermuiskasten aan de kop van Voltakeet. Die krijgen een – tijdelijke – nieuwe plek aan de gevel van de Theresiaschool, naast de Lourdeskerk. 
Tot voor kort hingen 5 vleermuiskasten aan de kop van de Voltakeet. Nu de keet weggaat, moeten ook de kasten verhuizen Tot voor kort hingen 5 vleermuiskasten aan de kop van de Voltakeet. Nu de keet weggaat, moeten ook de kasten verhuizen
…naar natuurcompensatie
Zo’n 16 hectare natuur is op de schop gegaan voor A2 Maastricht. Daar komt maar liefst 26 hectare natuur voor terug. De nieuwe natuur komt in de Landgoederenzone (het gebied ten noorden van Maastricht) en op de Cannerberg, aan de westkant van de stad. Meestal compenseer je waar je iets weghaalt. Maar in de Landgoederenzone kunnen we té weinig bos kwijt. Daarom is het Milleniumbos in 2013 uitgebreid met zeven hectare eiken-haagbeukenbos en twee hectare bloemrijk grasland. In de Landgoederenzone en bij Kruisdonk ronden we de natuurcompensatie in de eerste helft van 2015 grotendeels af. De aanplant van jonge bomen en planten – nu nog sprietjes - tussen de nieuwe wegen is in uitvoering. Eerder al zijn de Kanjel verlegd en bloemrijke graslanden gerealiseerd. En in een populierenbos wordt stapsgewijs ruimte vrijgemaakt voor eiken en beuken met natuurlijke onderbeplanting. In het najaar van 2014 maakten dertig fruitbomen de bestaande hoogstamfruitboomgaard compleet.  Wilt u meer weten over de nieuwe natuur voor en door A2 Maastricht? Klik dan hier. Of klik op de afbeelding hiernaast voor onze A2 Actueel aflevering van 21 september 2014, waarin Suzanne u meeneemt door de Landgoederenzone.
Fotografie: Reen van Beek, Frans Senden en Egbert Broerse