GEFASEERDE INGEBRUIKNAME TOTALE VERKEERSSYSTEEM VOOR A2 MAASTRICHT

Nieuwe rijroutes

Na ingebruikname van de A2-tunnel rijdt verkeer niet alleen maar via de onderste en bovenste tunnelbuizen van en naar Luik. Ook via de Terblijterweg en Viaductweg kan verkeer richting Luik - en andersom - doorrijden. Om al die verkeersbewegingen mogelijk te maken verbreden we niet alleen de rijbanen van de N2/A2 tussen Geusselt en Kruisdonk, maar leggen we ook nieuwe rijbanen aan. Wilt u een grotere versie bekijken van bovenstaande afbeelding? Klik dan hier. Of ga naar onze themapagina voor meer informatie over het dagelijks gebruik van de A2-tunnel.

A2-tunnel: stap voor stap

De A2-tunnel nemen we stapsgewijs in gebruik. Eind 2016 beginnen we met stap 1: dan sluiten we tijdens een lang weekend vol wegenwerk de eerste drie tunnelbuizen aan op de nieuwe rijbanen. De vierde en laatste buis – de bovenste buis voor lokaal verkeer richting zuiden - volgt later. Die kunnen we pas in gebruik nemen als de fly-over bij Europaplein is aangesloten op de Kennedysingel, aan het einde van stap 2. Maar let op: als ook de vierde buis in gebruik is, zit het wegenwerk er nog altijd niet op. De tunnel is immers onderdeel van een totaal verkeerssysteem, dat zich over een lengte van 6 km uitstrekt. We houden u op de hoogte! 
Tijdens de eerste stap nemen we drie tunnelbuizen in gebruik. De vierde (N2) tunnelbuis is later aan de beurt Tijdens de eerste stap nemen we drie tunnelbuizen in gebruik. De vierde (N2) tunnelbuis is later aan de beurt

NIEUWE WEGAANSLUITINGEN VOOR GEUSSELT

update 5 juli 2016

Om het verkeer van en naar de toekomstige A2-tunnelmonden bij knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt af te wikkelen, passen we bestaande rijbanen aan door deze te verbreden en/of op te hogen. Tegelijkertijd realiseren we ook nieuwe verbindingen en knooppunten tussen Kruisdonk en Randwyck. Want A2 Maastricht is een totaal verkeerssysteem, waar de tunnel een onderdeel van is.

2016 is een belangrijk en spannend jaar voor A2 Maastricht. Eind dit jaar willen we de tunnel met 2x2 buizen boven elkaar in gebruik kunnen nemen. Omdat de ruimte ontbreekt om in één keer vier tunnelbuizen in gebruik te nemen én tegelijkertijd de stad bereikbaar te houden, nemen we de tunnel in twee stappen in gebruik. In de tussentijd werken onze wegenbouwers stevig door aan de nieuwe wegaansluitingen tussen tunnelmonden en A2.

Aan de slag met nieuwe rijbanen

Tussen Geusselt en Kruisdonk realiseert team GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) al sinds 2014 nieuwe rijbanen. Tegelijkertijd worden bestaande rijbanen aangepast. Ook in 2016 gaat de realisatie van nieuwe wegaansluitingen door. De meeste werkzaamheden vinden plaats binnen het werkterrein, met minimale hinder voor verkeer. Maar dat lukt niet altijd. Verkeer moet dan ook regelmatig rekening houden met hinder door (rijstrook)afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. 

Tussen Geusselt en Kruisdonk

RICHTING LUIK
Tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Kruisdonk rijdt verkeer op de A2 richting Luik sinds juni 2016 door via de nieuwe westbaan, de toekomstige rijbaan vanaf de A2/A79 naar de bovenste tunnelbuis, Centrum of Terblijterweg/Viaductweg. Verkeer vanaf de A79 richting Luik blijft via de huidige rijbaan doorgaan. Toch is het ook voor automobilisten vanaf Heerlen/Aken even wennen: verkeer op de A2 passeert sinds vrijdag 10 juni niet meer aan de linker-, maar aan de rechterzijde.
Sinds juni 2016 gaat verkeer richting Luik vanaf knooppunt Kruisdonk door via de nieuwe westbaan Sinds juni 2016 gaat verkeer richting Luik vanaf knooppunt Kruisdonk door via de nieuwe westbaan
RICHTING EINDHOVEN
In het laatste weekend van juni is ook verkeer richting Eindhoven opgeschoven in westelijke richting. Hierdoor is ruimte vrijgekomen om de meest oostelijke rijbaan onder handen te nemen. Begin juli is de oostbaan vervolgens aangesloten op de nieuwe oprit naar de A2 vanaf de Terblijterweg én de rijbaan naar de A79. De verkeerssituatie is nog niet veranderd. De nieuwe oprit vanaf de Terblijterweg nemen we in een later stadium in gebruik.
Eind juni 2016 is ook verkeer richting Eindhoven opgeschoven Eind juni 2016 is ook verkeer richting Eindhoven opgeschoven

Vooruitblik

Vanaf juli nemen we het middendeel van de A2-rijbaan – tussen Wielerbaan en tunnelmonden onder handen. Naar verwachting sluiten we deze na de zomervakantie aan op het bestaande wegennet. Dan moet verkeer opnieuw rekening houden met hinder. We houden u op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Wilt u weten wat er allemaal staat te gebeuren rondom Geusselt? Via onze digitale Voortgangsberichten, website en 1Maastricht houden we u voortdurend op de hoogte! Of volg ons op Twitter. U vindt ons op @A2_Maastricht.
Fotografie: Aron Nijs