THEMA: HOE WERKT DE A2-TUNNEL?

Koning Willem-Alexandertunnel

TUNNELORGANISATIE

Update: 10 maart 2017

Welke partijen zijn betrokken bij de tunnel A2 Maastricht?
Bij A2 Maastricht zijn heel veel partijen betrokken die elk een eigen rol hebben: 

  • De verschillende overheidspartners - Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, gemeenten Maastricht en Meerssen - werken samen in één projectorganisatie: het Projectbureau A2 Maastricht
  • Ook de ontwerper en bouwer werken via één organisatie: Avenue2
  • Rijkswaterstaat is de beheerder van de tunnel en de rijkswegen
  • De gemeente Maastricht vormt het bevoegd gezag voor het verlenen van de openstellingsvergunning voor de tunnel. Daarnaast is de gemeente Maastricht de beheerder van de parklaan bovenop het tunnel
  • De gezamenlijke hulpdiensten (brandweer, politie, GGD met ambulancedienst), gemeente Maastricht, Rijkswaterstaat, Avenue2 en het Projectbureau A2 Maastricht werkten sinds eind 2013 samen in een Ready to Operate-team. Hierin werd de openstelling van de tunnel voorbereid. Het team had als doel dat iedereen gesteld stond om met de tunnel te kunnen werken, na ingebruikname op vrijdag 16 december 2016.