IN VOGELVLUCHT

Realisatie voor A2 Maastricht 2010-2015

Snel naar:

Ruwbouwweetjes

In totaal is zo’n 300.000 m3 beton verwerkt voor de ruwbouw van de tunnel. Dat staat gelijk aan 25.000 vrachten. Een complete ‘Bijlmer’ aan beton. Wat ging eraan vooraf?

• 100.000 m2 damwand voor de tunnelbouwkuip
• ongeveer 1.200 stempels om de tunnelbouwkuip te verstevigen
• 1.400.000 m3 ontgraven grond. Samen een rij zandwagens van Maastricht tot aan de Cote d’Azur
• vanaf begin 2014: twee tunnelmoten, oftewel 48 meter tunnel, gereed per week. Dat staat gelijk aan twee flatgebouwen
• 340.000 m3 bekisting 
• 30.000 ton wapening in het beton. Dat zijn vier Eiffeltorens.

Van 6 naar 3

Om ervoor te zorgen dat alle oost-west verkeer tijdens de bouw van de tunnel tóch door kon gaan, plaatste Avenue2 zes tijdelijke bruggen. Drie daarvan zijn in 2014 weer verwijderd. Drie andere bruggen blijven achter totdat de tunnel open is voor verkeer: de autobrug bij de John F. Kennedysingel, de Maartensbrug en Heerderwegbrug.

Hinderklus: uittrillen damwandplanken

Met het vorderen van de ruwbouw, waren de damwandplanken die samen de tunnelbouwkuip vormden niet meer nodig. Vanaf de zomer 2014 werden ze uit de bodem getrild. Een stevige hinderklus voor omwonenden vanwege de langdurige en soms hevige overlast door geluid en trillingen. Maar ook voor weggebruikers, omdat af en toe wegafsluitingen en omleidingen nodig waren.

Kruisdonk vernieuwd

Ruim 10.000 ton asfalt, 25.000 m² nieuwe weg, circa 100 verkeersborden, 900 meter vangrail, meer dan 100 verkeerslussen en vier verkeersregelautomaten. Cijfers die horen bij de mijlpaal van het uitgebreide knooppunt Kruisdonk. Toch is de infrastructuur hier en in de Beatrixhaven nog niet af. Daarom kan ook de doorstroming van verkeer nog niet optimaal zijn. We werken er aan!
Juli 2014: asfalteren Nieuwe Limmelderweg. Juli 2014: asfalteren Nieuwe Limmelderweg.
Juli 2014: mannen van verkeerstechniek in overleg bij Kruisdonk Juli 2014: mannen van verkeerstechniek in overleg bij Kruisdonk

Start herstel voortuinen

Drie jaar lang huurde Avenue2 een deel van de voortuinen bij Oranjeplein-Oost, om voldoende ruimte te hebben voor de tunnelbouwkuip met ernaast de bouwweg. Eind 2014 begonnen de herstelwerkzaamheden, met de aanleg van een nieuw riool en nieuwe kabels en leidingen. 

Hinderklus: verlengen tunnel Severenstraat

Eind september 2014 ging de Severentunnel tussen Nazareth en Amby voor 7 maanden dicht. De tunnel moest worden verlengd, om straks al het verkeer van en naar de Koning Willem-Alexandertunnel te kunnen afwikkelen. De A2 tussen Kruisdonk en Geusselt telt dan maar liefst 11 rijstroken. 

De laatste schep...

Na dik twee jaar kwam er op 16 mei 2014 een einde aan het graafwerk voor de tunnel. Onder toeziend oog van medewerkers, bouwputwatchers en pers haalden de directeuren van Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht samen met de projectleiding van Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet en pastoor en ‘buurman’ Mattie Jeukens de laatste schep grond uit de bouwkuip. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de Lourdeskerk namen de tunnelgravers afscheid. Iedereen kreeg een klein potje mergel uit de tunnelbouwkuip mee naar huis.
Dag van de Bouw 2014 Dag van de Bouw 2014
Jong en oud komt een kijkje nemen Jong en oud komt een kijkje nemen

De laatste stort...

Op 12/12 vond de laatste betonstort voor de ruwbouw van de tunnel plaats. Medewerkers in oranje jassen, leden van de gemeenteraad, vertegenwoordigers van het A2-Buurten- en Bedrijvenplatform, bouwputwatchers, kunstenaars van de EXPOA2, directieleden en bestuurders; allemaal trotseerden ze - als een echte bouwvakker - weer en wind om de mijlpaal bij te wonen. Aansluitend in de Lourdeskerk was er erwtensoep. Pastoor Jeukens kreeg van het tunnelteam een kapelletje voor de Heilige Barbara, die inmiddels een vaste plek heeft in de tunnel. 

2014: TOPJAAR AAN WERKZAAMHEDEN

Geplaatst op 31 december 2015

2014 was een topjaar aan werkzaamheden voor A2 Maastricht. Het was het jaar waarin de betonnen ruwbouw van de dubbellaagse tunnel werd voltooid en we definitief afscheid namen van het tunnelteam. Het was ook het jaar waarin de aansluiting tussen de A2 en A79 bij knooppunt Kruisdonk én de verbinding tussen beide autosnelwegen en bedrijventerrein Beatrixhaven open gingen voor verkeer. Twee mijlpalen van formaat voor A2 Maastricht! In het najaar werd bekend dat de bovengrondse herinrichting van Maastricht-Oost - nog vóór de opening van de tunnel eind 2016 - extra kansen krijgt door de samenwerking van Albert Heijn, gemeente Maastricht en bouwer Avenue2.  

Tunnel: passen en meten

2014 was een druk jaar voor het tunnelteam. Twee tunnelbouwtreinen werkten in hoog tempo en volgens een vaste werkmethode naar elkaar toe. Eentje van zuid naar noord en de andere van noord naar zuid. In de uitvoering was het vaak ‘passen en meten’, vanwege de beperkte werkruimte in en langs de bouwkuip. Toch is het de bouwers gelukt. Mijlpaal na mijlpaal werd bereikt, met als finale klapper het afronden van de betonnen ruwbouw van de dubbellaagse tunnel net voor de kerstvakantie. 
Zomer 2014, President Rooseveltlaan: passen en meten in en om de tunnelbouwkuip. Zomer 2014, President Rooseveltlaan: passen en meten in en om de tunnelbouwkuip.
Mijlpalen
  • 12 december 2014: allerlaatste betonstort voor de ruwbouw van de dubbellaagse tunnel. Betonnen casco gereed.
  • oktober 2014: ruwbouw onderste tunnelbuizen (A2) gereed 
  • juli 2014: vloeren onderste tunnelbuizen (A2) klaar. Eerste rit van tunnelmond tot tunnelmond (2,3 km). 
  • mei 2014: laatste schep grond uit de tunnelbouwkuip
Laatste betonstort bij moot 67 Laatste betonstort bij moot 67
Laatste schep grond Laatste schep grond
Zichtbare veranderingen
Met het vorderen van het betonwerk, veranderde er veel. Stempels en damwandplanken werden één voor één weggehaald en steeds meer delen van de tunnel raakten bedekt onder een laag grond. Torenkranen en rijdende traverses verlieten Maastricht-Oost. Net als een aantal tijdelijke bruggen, die niet langer nodig waren. Als eerste verdween de Scharnerwegbrug, gevolgd door de Bauduinstraatbrug en de Voltabrug. Bij de Scharnerweg en Voltastraat werden oversteekplaatsen op het tunneldak teruggebracht en ook de gelijkvloerse N2-oversteek tussen Schepen Roosenstraat en Professor Quixstraat werd weer hersteld.
Geusselt, november 2014: de torenkranen zijn uit de skyline verdwenen en tunneldelen zijn bedekt onder een laag grond. Geusselt, november 2014: de torenkranen zijn uit de skyline verdwenen en tunneldelen zijn bedekt onder een laag grond.
(On)zichtbaar doorwerken
Terwijl alle aandacht bovengronds uitging naar het afronden van de ruwbouw van de tunnel, ging ondergronds en in de Dienstengebouwen de inrichting verder door het afbouw- en installatieteam. Denk aan het uitvoeren van betonreparaties en het aanbrengen van barriers en hittewerende platen. Maar ook de aanleg van 30 km kabelgoten in het middentunnelkanaal. Ondertussen in de tunnel gebeurde er vanalles…
Vlechtwerk voor barriers Vlechtwerk voor barriers
Aanbrengen hittewerende platen Aanbrengen hittewerende platen

Wegen: nieuwe verbindingen

Ook de wegenbouwers zaten niet stil in 2014. Zij werkten keihard aan de verknoping van de A2 en A79 bij Kruisdonk, even ten noorden van Maastricht. Net als aan de aanleg van de directe verbinding tussen de autosnelwegen en bedrijventerrein Beatrixhaven: de Nieuwe Limmelderweg.  
Op 24 juli was het zover: het vernieuwde knooppunt Kruisdonk ging open voor verkeer. Weggebruikers hebben sindsdien meer mogelijkheden. Zij kunnen gemakkelijk van de A2 naar de A79 rijden en andersom en rechtstreeks naar bedrijventerrein Beatrixhaven. Het sluipverkeer op de Ambyerweg en in Rothem is hierdoor alvast afgenomen. Tegelijkertijd kan de doorstroming van verkeer nu niet optimaal zijn, omdat de infrastructuur bij Kruisdonk en in de Beatrixhaven nog niet af is. 
Juli 2014: nieuwe wegverbindingen bij knooppunt Kruisdonk. Juli 2014: nieuwe wegverbindingen bij knooppunt Kruisdonk.
Groen knooppunt?
Op den duur krijgt knooppunt Kruisdonk een groene uitstraling. Tussen de wegen is nieuwe natuur aangeplant, vooral eiken-haagbeukenbos. Wie goed kijkt, ziet de sprietjes staan. Wel is geduld nodig, want er gaan nog heel wat jaren overheen voordat een echt bos van verschillende soorten eiken en beuken is gevormd. In totaal is hier zo’n 6,5 hectare natuur aangeplant. 

Bij de Nieuwe Limmelderweg - de verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven - zijn houtwallen van haagplanten en lage struiken aangebracht. Dieren kunnen zich hierlangs verplaatsen, beschutting zoeken of zich nestelen. Rasters zorgen ervoor dat dieren de weg niet kunnen oplopen en leiden de beestjes naar de verschillende onderdoorgangen. De dichte strook aan de onderkant houdt amfibieën en reptielen tegen. Een ‘hop-over’ van bomen voorkomt dat vleermuizen niet in botsing raken met (vracht) auto’s op de Nieuwe Limmelderweg, A2 en A79.
Hop-over voor vleermuizen bij A79 ter hoogte van Kruisdonk. Hop-over voor vleermuizen bij A79 ter hoogte van Kruisdonk.
Schuiven met verkeer
In 2014 werd ook gestart met de realisatie van de nieuwe wegaansluitingen, om het verkeer van en naar de tunnel te kunnen afwikkelen. Zowel aan de noordzijde, tussen Kruisdonk en Geusselt, als aan de zuidzijde, tussen Oeslingerbaan en Europaplein, is daarvoor een herinrichting van rijbanen nodig. Tussen Kruisdonk en Geusselt kregen de A2 en A79 richting noorden een plek onder de eerste helft van fiets- en voetgangersbrug de Wielerbaan. Tussen Oeslingerbaan en Europaplein schoof het verkeer ook voortdurend op. En tot slot werd het volledige kruispunt Meerssenerweg - Viaductweg iets naar het noorden verlegd, om ruimte te maken voor de bouw van het kunstwerk Viaductweg Zuid.
Juli 2014: A2 ten noorden van Geusselt en fietsbrug de Wielerbaan Juli 2014: A2 ten noorden van Geusselt en fietsbrug de Wielerbaan
Oktober 2014:  verleggen kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg Oktober 2014: verleggen kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg

Kunstwerken: de laatste klussen

Naast de ‘grote tunnel’ telt het project A2 Maastricht nog 21 andere kunstwerken. Die worden gerealiseerd door het gelijknamige team Kunstwerken. Zij hebben in 2014 de bouw van fiets- en voetgangersbrug de Wielerbaan afgerond. Aansluitend werd begonnen met het verlengen van de Severentunnel tussen Nazareth en Amby. Bij kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg vormen twee viaducten straks de verbinding tussen de noordelijke snelwegen (A2/A79) en het centrum van Maastricht. De bouw van het kunstwerk Viaductweg Noord was eind 2014 grotendeels klaar. Aansluitend werden de voorbereidingen voor de bouw van het kunstwerk Viaductweg Zuid opgestart. Net als bij andere kunstwerken waren Viaductweg Noord en Viaductweg Zuid werknamen tijdens de uitvoering. De viaducten heten nu Noorderpoort-Noord en-Noorderpoort Zuid. 
Oktober 2014: werk bij Severentunnel Oktober 2014: werk bij Severentunnel
Juli 2014: kunstwerk Viaductweg Noord vanuit de lucht Juli 2014: kunstwerk Viaductweg Noord vanuit de lucht

Bijzondere momenten

A2 Maastricht krijgt Maastrichtprent 2013 (januari 2014)
Stichting Grafische Ateliers Maastricht reikte de Maastrichtprent uit aan de directie van A2 Maastricht.

Zwerfkeien voor Milleniumbos (februari 2014)
Het nieuwe bosdeel werd aangevuld met vondsten uit de A2-bouwkuip. 

KunstKetelKeien (april 2014)
Kinderen van de Kunstketel in Wittevrouwenveld beschilderen grote zwerfkeien uit de tunnelbouwkuip. De kleurrijke keien werden gebruikt om kruispunt Scharnerweg mee op te fleuren. 

De laatste schep tunnelgrond (mei 2014)
Op 16 mei werd de laatste schep grond uit de tunnelbouwkuip gehaald. Met een enorm gevoel van trots, maar ook met pijn in het hart, namen de tunnelgravers afscheid
Maastrichtprent 2013 Maastrichtprent 2013
KunstKetelKeien KunstKetelKeien
12.000 bezoekers Dag van de Bouw 2014 (24 mei 2014)
Op 24 mei 2014 zette A2 Maastricht de bouwhekken weer open voor het grote publiek. Na 5.500 bezoekers in 2012 en 8.500 in 2013, bereikten we een nieuwe, locaal record van 12.000 bezoekers.

Tijdscapsule begraven in de bouwkuip (juli 2014)

Stel dat archeologen in de verre toekomst de Maastrichtse ondergrond zouden onderzoeken. Wat zouden ze dan opgraven? Met die vraag in het achterhoofd maakten twee Maastrichtse basisscholen elk een tijdscapsule en begroeven deze in de tunnelbouwkuip. 

Eerste rit door A2-tunnel (juli 2014)
Op dinsdag 1 juli werd de laatste moot van de A2-vloer gestort. Voor het tunnelteam aanleiding om met een caravan door de 2,3 kilometer lange onderste tunnelbuis te rijden.

App voor A2 Maastricht (juli 2014)

Het pakket aan communicatiemiddelen voor A2 Maastricht werd uitgebreid met mobiele informatie. 
Tijdscapsule Tijdscapsule
Eerste tunnelrit Eerste tunnelrit
Heropening kruispunt Scharnerweg (september 2014)
Om plaats te maken voor het tunnelwerk, moest de Scharnerwegbrug zeven weken dicht. De opening van het nieuwe - nog altijd tijdelijke - kruispunt Scharnerweg werd gevierd met een ‘afterparty’. Op het parkeerterrein bij Albert Heijn stonden hapjes van Resto Van- Harte en drankjes van Albert Heijn klaar voor iedereen die trek had.

EXPOA2: kunstexpo over A2 Maastricht (september 2014)
Van 6 tot 26 september vond in de Tapijnkazerne de EXPOA2 plaats: een tentoonstelling over de metamorfose van Maastricht-Oost tijdens de tunnelbouw. Zestien deelnemers gaven elk hun eigen kijk - in beeld, klank of woord - op het project.

Extra kansen voor Maastricht-Oost (november 2014)
In november werd bekend dat de bovengrondse herinrichting van Maastricht Oost extra kansen krijgt door de samenwerking van Albert Heijn, Maastricht en Avenue2.  
'Afterparty' bij Scharnerweg 'Afterparty' bij Scharnerweg
EXPOA2 EXPOA2
Laatste stort ruwbouw A2-tunnel (december 2014)
Op 12 december stortten de tunnelbouwers van Avenue2 het allerlaatste stukje tunneldak. Het afronden van de betonnen ruwbouw werd gevierd met een feestelijke bijeenkomst in de Lourdeskerk.
12 december 2014: feestelijke viering 'laatste betonstort' in de Lourdeskerk. 12 december 2014: feestelijke viering 'laatste betonstort' in de Lourdeskerk.