BOVENGRONDS

Snel naar

Afbouw totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht

Nu het overgrote deel van het noord-zuid verkeer ondergronds doorgaat, komt er ruimte vrij voor de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht. Knooppunt
Europaplein
nemen we als eerste onder handen. Lokaal verkeer moet de komende maanden rekening blijven houden met nieuwe en tijdelijke rijroutes.

Blijf op de hoogte!

Via de wekelijkse digitale voortgangsberichten. Hier kunt u zich aanmelden. 

Slim(mer) op weg

Er staat veel te gebeuren voor A2 Maastricht. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur, bijvoorbeeld voor het project Noorderbrugtracé. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.
Let op: planningen zijn afhankelijk van diverse omstandigheden en kunnen wijzigen

Werken aan kunstwerken

De ruwbouw van alle 22 kunstwerken is afgerond, maar ze zijn nog niet allemaal in gebruik. Want een aantal kunstwerken kan pas op het wegennet worden aangesloten als verkeer door de A2-tunnel rijdt. We zetten deze kunstwerken hieronder voor u op een rij:

Noorderpoort-Zuid

Aan de zuidkant van kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg ligt kunstwerk Noorderpoort-Zuid. In de toekomst rijdt verkeer vanaf richting Centrum via Noorderpoort-Zuid rechtstreeks door richting de A2/A79. Ook voor Noorderpoort-Zuid geldt dat de aansluiting op het wegennet pas in 2017 wordt gerealiseerd: dan rijdt verkeer door de A2-tunnel en kan de tijdelijke N2 worden gesloopt.

Paardentunnel

De Paardentunnel bevindt zich ter hoogte van kruispunt Geusselt en is een onderdeel van de toekomstige Groene Loper. In de loop van 2017 gaat de tunnel open en kunnen voetgangers en (brom)fietsers via de Paardentunnel onder de Terblijterweg door oversteken. Omdat de Paardentunnel tijdens de tunnelbouw onderdeel van de route voor bouwverkeer was, werd de vrije doorrijdhoogte aangepast naar 4,5 meter. Nu de Paardentunnel niet meer nodig is voor bouwverkeer, is de doorrijdhoogte teruggebracht naar 2,8 meter. 

Fly-over Europaplein

Het meest zuidelijke kunstwerk voor A2 Maastricht is de fly-over Europaplein. De fly-over verbindt de toekomstige uitrit van de bovenste (N2) tunnelbuizen met de John F. Kennedysingel. Lokaal verkeer rijdt na ingebruikname van de N2-tunnelbuis via de fly-over door naar de John F. Kennedysingel. Binnen het werkterrein van Europaplein wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van nieuwe wegaansluitingen die de fly-over verbinden met de wegen op en rond de tunnelmonden. 

Sibematunnel

De Sibematunnel is het tweeëntwintigste kunstwerk voor A2 Maastricht. Een extra kunstwerk dus, gerealiseerd op verzoek van de Fietsersbond en buurtplatform Heer. De tunnel is bestemd voor (brom)fietsers richting Heer en Cadier & Keer en bevindt zich onder de toekomstige op- en afritten naar de A2 ter hoogte van de John F. Kennedysingel. De nieuwe fietstunnel maakt het mogelijk de oorspronkelijke (brom)fietsroute aan de zuidzijde van de Kennedysingel – voor verkeer van Centrum naar Heer en Cadier & Keer – na ingebruikname van de A2-tunnel weer aan te sluiten op de Akersteenweg. 

Koning Willem-Alexandertunnel

Ook het allergrootste kunstwerk voor A2 Maastricht is nog niet in gebruik: de A2-tunnel. Voor de ruwbouw stonden teams BNSG en Tunnel aan de lat, niet team Kunstwerken. De ruwbouw van de dubbellaagse tunnel is eind december 2014 afgerond, met de stort van het allerlaatste tunneldak. Sinds vrijdag 16 december 2016 zijn de vier tunnelbuizen van de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik, maar nog niet alle rijstroken. 

Mijn Groene Loper

Een belangrijk onderdeel van het project A2 Maastricht is de bovengrondse herinrichting. Voor meer informatie daarover kunt u terecht op Mijn Groene Loper.

BOVENGRONDS

Bijgewerkt op 23 januari 2017

Sinds vrijdag 16 december zijn de vier tunnelbuizen van de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik. Toch zijn nog niet alle rijroutes beschikbaar, omdat sommige oude en nieuwe wegen elkaar nog kruisen. In 2017 werken we daarom hard door aan de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht.

Realisatie nieuwe wegaansluitingen

Om het verkeer van en naar de A2-tunnelmonden bij knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt af te wikkelen, passen we bestaande rijbanen aan door deze te verbreden en/of op te hogen. Tegelijkertijd realiseren we ook nieuwe verbindingen en knooppunten tussen Kruisdonk en Randwyck. Want A2 Maastricht is een totaal verkeerssysteem, waar de tunnel een onderdeel van is.

Klik meer voor info over de nieuwe wegaansluitingen bij Geusselt.

Klik hier voor info over de nieuwe wegaansluitingen bij Europaplein.
Overzicht Geusselt Overzicht Geusselt
Overzicht Europaplein Overzicht Europaplein

Werk aan de (snel)weg

Update 23 januari 2017

Ook in 2016 staat er regelmatig wegenwerk in de planning Ook in 2016 staat er regelmatig wegenwerk in de planning
Voor de uitvoering van A2 Maastricht werkt Avenue2 volop aan de weg. Meestal ’s avonds en ’s nachts zodat verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Maar soms moeten we ook overdag – of zelfs een heel weekend lang – aan de slag. De ene keer hebben alleen automobilisten te maken met omleidingen, andere keren zijn het juist voetgangers en (brom)fietsers die een omweg moeten maken. Kortom: wie in Maastricht-Oost woont en/of werkt moet regelmatig rekening houden met hinder door afsluitingen en extra reistijd. Voor een compleet overzicht van afsluitingen en omleidingen in en om Maastricht en actuele reisinformatie verwijzen we u naar www.maastrichtbereikbaar.nl.

We werken eraan: inrichten van de Groene Loper

Update 18 november 2016

Het duurt nog tot in de loop van 2017 voordat omwonenden en voorbijgangers gebruik kunnen maken van de toekomstige Groene Loper, de langgerekte bomenlaan tussen Europaplein en Buitengoed Geul en Maas (Landgoederenzone). De voorbereidingen voor de aanleg zijn echter wel al in 2016 begonnen. Zo is er aan de oostzijde van het werkterrein tussen Geusselt en Europaplein een nieuw riool aangelegd, bestemd voor de wegafwatering van de Groene Loper. Daarna hebben de mannen van GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw de fundering van de toekomstige Groene Loper van zuid tot noord op het tunneldak aangelegd. Ter hoogte van de Adelbert van Scharnlaan is het oostelijke deel van de Groene Loper intussen aangelegd. Dat wil zeggen: het grootste deel van het straatwerk is afgerond. Alleen ter hoogte van de tijdelijke Heerderwegbrug moeten de wegenbouwers nog terugkomen: daar kan het straatwerk pas worden afgerond als de tijdelijke voetgangersbrug niet meer nodig is.
Ter hoogte van de Adelbert van Scharnlaan zijn de contouren van de Groene Loper al duidelijk zichtbaar. Ter hoogte van de Adelbert van Scharnlaan zijn de contouren van de Groene Loper al duidelijk zichtbaar.

GraviLyn voor Groene Loper

Geplaatst op 15 juni 2015

Als alle verkeer door de Koning Willem Alexandertunnel rijdt, komt bovenop een langgerekte, intieme bomenlaan: de Groene Loper. Een plek met een recreatief karakter, die ruimte biedt aan ontspanning en ontmoeting, en waar u straks naar hartenlust kunt fietsen of wandelen. Om ervoor te zorgen dat bovengronds ook echt een parkachtige sfeer ontstaat, voeren we het pad voor voetgangers en fietsers uit in een zogenaamde halfverharding. Die bestaat uit hele fijne losse steentjes, die met een bindmiddel - een soort lijm - aan elkaar worden geplakt. Daardoor is de verharding steviger dan los zand, maar minder hard dan asfalt.

Speciaal ontwikkeld voor wandel- en fietspaden

Bij A2 Maastricht hebben we gekozen voor GraviLyn. Deze halfverharding is speciaal ontwikkeld voor wandel- en fietspaden en bestaat uitsluitend uit natuurlijke materialen. Na het mengen met lijnolie duurt het enkele dagen voordat het fijne grind helemaal is uitgehard. Maar na uitharding is GraviLyn bestand tegen alle soorten weer: in de zomer stoft het niet en in de winter blijft Gravilyn een stevige ondergrond. Bovendien zorgt de goudgele kleur voor een rustige uitstraling waardoor deze bij uitstek geschikt is voor de inrichting van verblijfsgebieden, van historische binnensteden tot aan natuurgebieden. En natuurlijk ook voor onze toekomstige Groene Loper! Meer weten? Kijk dan hier.
Foto Reen van Beek Foto Reen van Beek

Kabel- en leidingwerk bij de Kolonel Millerstraat

18 november 2016

In 2015 heeft firma BAM mantelbuizen voor kabels en leidingen aangebracht onder het wegdek van de Meerssenerweg, tussen Mosaterrein en Kolonel Millerstraat. De kabels en leidingen worden de komende weken omgelegd naar de nieuwe mantelbuizen. Firma BAM werkt van dinsdag 22 november tot en met vrijdag 16 december door aan het verleggen van de kabels en leidingen. De hoek Kolonel Millerstraat/Meerssenerweg is afgesloten voor alle doorgaande verkeer. Verkeer op de Meerssenerweg kan gewoon in beide rijrichtingen doorgaan. 

Groeten uit Zwolle!

Bijgewerkt 4 juli 2016

De eerste bomen voor onze Groene Loper zijn eind februari 2016 aangeplant. Dat is gedaan langs het eerste stukje Groene Loper dat gereed is: tussen Meerssenerweg en Wielerbaan. In 2017 gaat de bomenplant verder: dan start de bovengrondse inrichting van A2 Maastricht en planten we honderden bomen, van Europaplein tot en met Landgoederenzone. Dat wordt maatwerk, want per locatie bekijken we welke boomsoort het beste past. Voor de Groene Loper zelf staat dat al lang vast: daar planten we de Tilia cordata, oftewel de winterlinde.

Sinds 2012 groeien onze winterlindes in het midden van het land, in de voormalige stadskwekerij van Zwolle. Namens Avenue2 heeft Ballast Nedam Infra Specialiteiten boomkwekerij Tonsel uit Dronten opdracht gegeven maar liefst 2,5  hectare - 25.000 vierkante meter - bomen aan te planten. De meeste bomen zijn winterlindes, maar er is ook plek gereserveerd voor zomereiken. Die zijn bestemd voor Europaplein, waar ze bovenop en rondom de tunnelmonden worden aangeplant. Klik hier voor een volledig overzicht.
De eerste bomen voor de Groene Loper staan bij de Wielerbaan De eerste bomen voor de Groene Loper staan bij de Wielerbaan
Carla van Barneveld is er trots op dat haar firma zo’n belangrijke bijdrage levert aan de invulling van de Groene Loper. “A2 Maastricht spreekt ook in Noord- en Midden-Nederland enorm tot de verbeelding”, vertelt Carla. “Als wij vertellen dat bomen voor de Groene Loper bij ons worden gekweekt, maakt dat telkens weer grote indruk.” Avenue2 vroeg Ballast Nedam Infra Specialiteiten al in het prille begin om mee te denken over de invulling van het bomenplan. “In 2012 hebben we de bomen aangeplant, zodat ze in 2017 een stamomtrek van om en nabij de 35 centimeter hebben. En dat gaat ook lukken, want ze gedijen prima”, aldus Carla.

Zowel Ballast Nedam Infra Spcialiteiten als kwekerij Tonsel blijven bij A2 Maastricht betrokken totdat de bomen zijn aangeplant. “In 2017 zorgen wij ervoor dat de bomen veilig en wel naar Maastricht worden vervoerd”, vertelt Carla. “Dat wordt een logistieke uitdaging. Per dag moeten we bekijken hoeveel bomen kunnen worden aangeplant en hoeveel vrachtwagens nodig zijn voor het vervoer”. Totdat het zover is blijft Carla ons via foto’s op de hoogte houden van ‘onze’ bomen. En die delen we graag met u. Want laten we wel wezen: net als Carla mogen we intussen trots zijn op onze bomen, nietwaar?

Geusseltheuvel in opbouw

Geplaatst op 12 juni 2015

Schematische weergave Geusseltheuvel Schematische weergave Geusseltheuvel
Rond de knooppunten Geusselt en Europaplein, de entrees van de stad, ontmoeten na openstelling van de A2-tunnel stad en snelweg elkaar. De entrees zijn dan herkenbaar als twee glooiende, groen beboste gebieden, waarin de tunnelmonden verdwijnen. Ook het twee verdiepingen tellende Dienstengebouw Noord verdwijnt bijna helemaal onder de Geusseltheuvel. Langs de Terblijterweg markeert deze groene heuvel met bloemrijke grasvelden en tulpenbomen na 2016 de noordelijke stadsentree.

Wilt u meer weten over de Geusseltheuvel? Klik dan hier.
Fotografie: Reen van Beek, Bert Janssen en Aron Nijs