LANDELIJKE TUNNELSTANDAARD

Met de implementatie van de Landelijke Tunnelstandaard is vanaf de start van de planvoorbereiding rekening gehouden. Voor de financiering van A2 Maastricht hebben de overheidspartners een samenwerkingsovereenkomst gesloten in 2006. Daarin is afgesproken dat de partij die een wijziging wil doorvoeren, deze ook moet financieren. In het geval van de Landelijke Tunnelstandaard is het een wijziging door het Rijk.

De Landelijke Tunnelstandaard - officieel de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels (Warvw) - zat al in de pijplijn toen de aanbesteding is gestart. Er is toen besloten het project aan te besteden en de kosten ten gevolge van de Landelijke Tunnelstandaard pas later aan te vullen. In 2009 is het contract tussen opdrachtgever en -nemer gesloten. Daarin is (opnieuw) vastgelegd de kosten ten gevolge van de tunnelwet apart en aanvullend te regelen. De Warvw is uiteindelijk in juli 2013 gerealiseerd.