ONDERTUSSEN IN DE TUNNEL

Testen

ONDERTUSSEN IN DE TUNNEL...

… testen, testen en nog eens testen.

Geplaatst op 24 februari 2016

Van FAT naar SAT
Aan het testen van tunnelinstallaties wordt deze weken veel tijd en aandacht besteed. Elk systeem wordt los getest voor het verlaten van de fabriek, tijdens de Factory Acceptance Test (FAT). Deze test wordt uitgevoerd bij de leverancier. Als de FAT goed is afgerond, worden de systemen in de tunnel geplaatst. In de tunnel doorlopen we de test per systeem opnieuw: dat is de Site Acceptance Test (SAT). Als de losse systemen goed werken, worden ze stapsgewijs aan elkaar gekoppeld. Want tunnelinstallaties moeten niet alleen afzonderlijk goed functioneren, maar vooral samen. Dit ‘samenwerken’ van de technische systemen wordt getest bij de integrated Site Acceptance Test (iSAT). In alle gevallen gebeurt het testen volgens uitgebreide testprotocollen. Zo weten we zeker dat er niks wordt overgeslagen en dat elk systeem doet wat het moet doen.

En van SAT naar SIT
De allerlaatste test is de SIT: de Site Integration Test. Deze integrale acceptatietest doen we samen met de operators van Rijkswaterstaat die de tunnel straks 24/7 in de gaten houden en de samenwerkende hulpdiensten die mogelijk in de tunnel in actie moeten komen. Zijn zij er ook klaar voor om met de tunnel te werken?

Tijdens deze laatste test beslissen alle partijen samen of een veilig dagelijks gebruik van de tunnel is gegarandeerd, en dus of de tunnel open kan.
Fotografie: Reen van Beek