BOVENGRONDS

Op weg naar ingebruikname

Check de Slimme Kaart!

Wilt u weten wanneer u rekening moet houden met hinder door (rijstrook)afsluitingen en/of omleidingen? Kijk dan op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar voor actuele reisinformatie.

Nog niet in gebruik...

Waar mogelijk richten we bestaande wegen al in op de toekomstige verkeerssituatie. Maar de verkeerssituatie verandert nu nog niet: dat kan pas als de A2-tunnel stapsgewijs in gebruik wordt genomen. 

NIEUWE INRICHTING VOOR DE TERBLIJTERWEG

Geplaatst op 19 april 2016

Om het verkeer van en naar de toekomstige A2-tunnelmonden bij knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt af te wikkelen, passen we bestaande rijbanen aan door deze te verbreden en/of op te hogen. Tegelijkertijd realiseren we ook nieuwe verbindingen en knooppunten tussen Kruisdonk en Randwyck. Want A2 Maastricht is een totaal verkeerssysteem, waar de tunnel een onderdeel van is.

Aansluiten en opbouwen

Binnen het werkterrein van Geusselt hebben de mannen van GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) de afgelopen weken de funderingen opgebouwd voor de toekomstige uitrit Terblijterweg én de oostelijke rijbaan richting A2 naar Eindhoven (zie de gele lijn op de afbeelding hieronder). De komende weken gaat het wegenwerk verder op de Terblijterweg zelf. Want de nieuwe rijbanen moeten we aansluiten op het bestaande wegennet.

Herinrichten

Verkeer op de Terblijterweg moet de komende weken regelmatig rekening houden met rijstrookafsluitingen. Eerst sluiten we uitrit Terlijterweg aan. Dat is de nieuwe rijbaan tussen de tunnelmond ter hoogte van de Burgemeester Bauduinstraat en Terblijterweg. Vanaf vrijdag 22 april gaan we aan de slag met de aansluiting tussen Terblijterweg en de toekomstige rijbaan naar de A2 richting Eindhoven. Tot slot bouwen de wegenbouwers een nieuw middeneiland op tussen Terblijterweg en Geusselt. De afwerking volgt medio mei, met het plaatsen van - onder andere - bebording en geleiderails. Eind mei zit de klus erop.