Geusselt Geusselt
N2-Corridor N2-Corridor

A2 MAASTRICHT VANUIT DE LUCHT

Met regelmaat laten we de bovengrondse voortgang op en rond A2 Maastricht vastleggen op luchtfoto's. Zo krijgen we snel een duidelijk beeld van de voortgang en kunnen we de wijzigingen in het A2 Maastricht gebied op de voet volgen. Bij Europaplein is bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe rijbanen al ver gevorderd. Tegelijkertijd is duidelijk zichtbaar dat er nog veel werk moet worden verzet voordat de fly-over kan worden aangesloten op de toekomstige op- en afrit John F. Kennedysingel. 

Tussen Geusselt en Wielerbaan rijdt verkeer naar het noorden sinds september door via een tijdelijk verkeerssysteem. Daardoor is ruimte vrijgekomen voor de realisatie van nieuwe rijbanen die aansluiten op de tunnelmonden van Geusselt. Ter hoogte van de Wielerbaan hebben zit een knelpunt: daar kunnen we de nieuwe rijbanen pas aansluiten als een deel van de A2-tunnel in gebruik is genomen.

Nieuwe én oude foto’s 
Via onze website kunt u de nieuwe luchtfoto’s bekijken. Of wilt u nog eens een blik werpen op de A2 Maastricht-luchtfoto’s door de jaren heen? Dat kan: u vindt de foto’s allemaal op www.a2maastricht.nl/vanuitdelucht.
Fotografie: Aron Nijs