INGEBRUIKNAME KONING WILLEM ALEXANDERTUNNEL

NIEUWE VERKEERSSITUATIE BIJ MAASTRICHT VANAF 16 DECEMBER 2016

Geplaatst op 24 november 2016

Met de ingebruikname van de Koning Willem Alexandertunnel ontstaat een nieuwe verkeerssituatie. Vanaf dat moment zijn de dagelijkse routes bij Maastricht anders. Dat zal even wennen zijn. Waar moet u straks op letten?

Vroegtijdig splitsen van verkeer

Doorgaand verkeer richting Eindhoven of Luik (A2) en lokaal/regionaal verkeer dat in Maastricht of omgeving moet zijn (N2), wordt vroegtijdig van elkaar gescheiden via nieuwe bewegwijzering. Dat gebeurt op de volgende plekken:

 • Komende vanuit Eindhoven of Heerlen/Aachen: vlak vóór knooppunt Kruisdonk
 • Komende vanuit Luik: ter hoogte van aansluiting 55 A2 (Randwyck)
Let op deze locaties goed op de borden langs en boven de weg. Als
u de borden naar uw bestemming volgt, wordt u vanzelf naar de juiste rijbaan geleid, Meer weten? Bekijk dan hier de Nederlandstalige factsheet. Of klik hier voor de Engels-, Duits- of Franstalige versie.

Volg de borden naar uw bestemming

Alle rijrichtingen zijn op de borden aangegeven. Bijvoorbeeld Liège, Eindhoven, Heerlen, Aachen, Maastricht, Berg en Terblijt, Hasselt en Cadier en Keer. Maar u ziet ook nieuwe benamingen:

 • Maastricht-Centrum Noord: om naar het stadscentrum via de Noorderbrug (aan de noordkant van de stad) te gaan
 • Maastricht-Centrum Zuid: om naar het stadscentrum via de John F. Kennedybrug (aan de zuidkant van de stad) te gaan.
 • Maastricht-Noord: voor bedrijventerrein Beatrixhaven en de noordkant van de stad. De aansluiting Maastricht-Noord is al sinds zomer 2014 in gebruik door verkeer. 
 • Maastricht-Zuid: voor AZM/Maastricht UMC+, MECC en de zuidkant van de stad.
Opgelet: komt u vanuit het noorden en wilt u naar het stadscentrum? Dan volgt u eerst ‘Maastricht’ op de borden en kiest u daarna voor (Maastricht) Centrum-Noord of (Maastricht) Centrum Zuid. 

Sommige richtingen op de definitieve, blauwe bewegwijzeringsborden blijven afgeplakt, omdat nog niet alle lokale aansluitingen klaar zijn. Dat betekent dat u voor sommige lokale bestemmingen voorlopig nog bovengronds - via de tijdelijke N2 of via een omleiding – wordt geleid in plaats van door de tunnel. Dit gebeurt met tijdelijke (gele) bebording. We vragen u goed op de borden te letten en de afgeplakte richtingen te negeren. 

Wees alert, kies tijdig de juiste richting

De verwachting is dat automobilisten, zoals altijd bij veranderingen op de weg, moeten wennen aan de nieuwe situatie. Het advies is:

 • Wees alert, rij niet op automatisch piloot
 • Let goed op de borden, zodat u tijdig de juiste rijrichting kiest
 • Negeer afgeplakte richtingen op de borden
 • Zet uw navigatiesysteem uit
 • En let ook extra op het (onverwachtse) rijgedrag van anderen.

Rijdt u toch per ongeluk verkeerd?

Toch verkeerd gereden? Geen nood. Tijdelijke omleidingsroutes zijn erop gericht om u weer naar uw bestemming te leiden. Ga niet zelf zoeken, maar volg de borden langs de weg. 

Slim(mer) op weg

Er staat in 2017 opnieuw veel te gebeuren voor het A2 Maastricht. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.