TUSSENSTAND VERKEERSSITUATIE A2 MAASTRICHT

Avondspits bij Geusselt naar Maastricht Avondspits bij Geusselt naar Maastricht
Ochtendspits bij afrit (55) naar Oeslingerbaan. Ochtendspits bij afrit (55) naar Oeslingerbaan.

TUSSENSTAND VERKEERSSITUATIE A2 MAASTRICHT

Geplaatst op 17 januari 2017

De nieuwe rijroutes bij de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht zijn nog altijd wennen. Dat is ook niet vreemd: de tunnel is al een tijdje open, maar de grote verkeersstroom is vorige week maandag pas weer op gang gekomen na de kerstvakantie. Wat zien we nu buiten?

De gezamenlijke wegbeheerders - Rijkswaterstaat (rijkswegen) en gemeente Maastricht (gemeentelijke wegen) - houden de situatie voortdurend in de gaten. Dat gebeurt via de verkeerscentrales, maar ook door buiten aanwezig te zijn. 

De belangrijkste knelpunten

Tijdens de ochtendspits van afgelopen week stonden er behoorlijke files voor Maastricht. Dat komt onder andere doordat aan de noordkant van de tunnel tussen Wielerbaan en Geusselt nog maar één rijbaan beschikbaar is. Ook is er veel drukte bij de afrit (55) naar de
Oeslingerbaan. Om te voorkomen dat deze extra drukte een file veroorzaakt tot in de A2-tunnelbuis richting zuiden, grijpen de wegverkeersleiders van Rijkswaterstaat soms in. Bijvoorbeeld door de maximumsnelheid op de rijbanen richting tunnel te verlagen, het afkruisen van één of meerdere rijstroken of - als dat nodig is - het tijdelijk afsluiten van een tunnelbuis. Tussen Kruisdonk en Geusselt kan de file dan fors oplopen.

Infrastructuur nog niet klaar

Het blijft belangrijk om te benadrukken dat de infrastructuur nog niet klaar is. Dat heeft gevolgen voor de doorstroming en geeft kans op files, met name in de ochtendspits. De komende maanden gaan de werkzaamheden voor de afbouw van het totale verkeerssysteem
door. Dat brengt opnieuw hinder en wijzigingen van rijroutes met zich mee. Naar verwachting is halverwege 2017 het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht gereed. Maar ook dan zijn we er nog niet, want er vinden meer werkzaamheden plaats voor een betere bereikbare stad en regio. Verkeershinder en files blijven daarmee voorlopig onvermijdelijk.

Waar gaat het nog mis?

Tegelijkertijd zien we ook dat veel forenzen hun weg nog moeten vinden na de kerstvakantie. Dat wennen duurt nog wel een tijdje, zoals altijd bij nieuwe verkeerssituaties. Zo ontstaat de extra drukte bij de Oeslingerbaan onder andere door verkeer dat zich vergist heeft. Dit zijn vooral automobilisten die vanuit het noorden (A2/A79) komen en naar de John F. Kennedysingel of Noorderbrug willen. Deze groep moet bij knooppunt Kruisdonk rechts aanhouden naar de N2 (Maastricht) en bovengronds verder rijden, dus niet via de tunnel. Tip: bekijk de informatie over de nieuwe benamingen op de borden, zodat u weet welke richting u moet volgen. 

Vinger aan de pols

Op dit moment is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Het woon-werk verkeer is pas net weer op gang gekomen na de vakantieperiode. De komende tijd verwachten we meer zicht te krijgen op hoe de tunnel en het verkeer functioneren onder ‘normale’ omstandigheden. Wel denken we alvast na over eventuele maatregelen die mogelijk voor verbetering kunnen zorgen zolang de infrastrcutuur niet klaar is. Zo kijken we nog eens goed naar de bebording samen met verkeerspsycholoog en naar de planning van vervolgwerkzaamheden.