REMINDER

Fietsroutes rondom Europaplein

SIBEMATUNNEL: EENRICHTINGSVERKEER VOOR (BROM)FIETSERS RICHTING HEER/CADIER & KEER

De Sibematunnel voor (brom)fietsers is eenrichtingsverkeer van west naar oost; van het centrum richting Heer en/of Cadier & Keer. (Brom)fietsers storen zich eraan dat medeweggebruikers ook de andere kant op rijden en daardoor gevaarlijke situaties veroorzaken. Desgevraagd zouden de ‘dwarsliggers’ ook aangeven zich ervan bewust te zijn dat ze in de verkeerd richting rijden. Jammer! A2 Maastricht kan enkel wijzen op de juiste routes, niet handhaven. Wel hebben we een melding ingediend bij handhaving van de gemeente Maastricht. 

Fietsroutes bij het Europaplein: Hoe zit het ook alweer?

Op zondag 9 april hebben we de bovengrondse tijdelijke N2 afgesloten voor noord-zuid verkeer (en andersom). Tegelijkertijd namen we bij Europaplein de spiksplinternieuwe Sibematunnel in gebruik . Sindsdien zijn de routes voor (brom)fietsverkeer rondom Europaplein veranderd. (Brom)fietsers vanuit het stadscentrum richting Wyckerpoort-Zuid, Heer en/of Cadier& Keer gaan weer als vanouds door via de zuidzijde van de John F. Kennedysingel.  De noordelijke fietsroute is echter nog altijd tijdelijk. (Brom)fietsers vanuit Heer/Cadier & Keer richting stadscentrum gaan via de Adelbert van Scharnlaan en Heerderdwarsstraat verder richting Heugemerveld en John F. Kennedybrug. Pas in de loop van het najaar kunnen we ook de noordelijke fietsroute opnieuw inrichten. Gaat u met de (brom)fiets op pad rond Europaplein? Let dan goed op de borden en kies de juiste route naar uw bestemming!
Bovenstaand de definitieve fietsroutes, na inrichting van het openbaar gebied voor de Groene Loper, eind 2017/begin 2018. Bovenstaand de definitieve fietsroutes, na inrichting van het openbaar gebied voor de Groene Loper, eind 2017/begin 2018.

Overzicht definitieve en tijdelijke fietsroutes bij het Europaplein

Fietsroutes rondom knooppunteuropaplein vanaf zondag 9 april 2017 Fietsroutes rondom knooppunteuropaplein vanaf zondag 9 april 2017
Van oost naar west –richting Centrum:
Voor fietsers en bromfietsers richting Centrum verandert een deel van de fietsroute in de loop van 2017. Via de Akersteenweg gaat (brom)fietsverkeer naar de Dr. Nevenstraat die dan - via een nieuw aan te leggen fietspad ten zuiden van Novotel - aansluit op de Groene Loper. Van daaruit kunnen (brom)fietsers ervoor kiezen via de Groene Loper richting noorden verder te gaan, of richting westen naar Heugemerveld/Randwyck of Centrum. Maar dat duurt nog even: tot in het najaar van 2017 moeten (brom)fietsers richting stadscentrum rekening houden met een tijdelijke fietsroute

Van west naar oost – richting Heer:
In april 2017 is het fietspad tussen Randwyck en Heer aangesloten op de Sibematunnel. Fietsers en bromfietsers vanuit Centrum en Heugemerveld/Randwyck kunnen via de nieuwe fietstunnel doorgaan naar Heer en/of Cadier & Keer. Wyckerpoort-Zuid is bereikbaar via een fietslus ter hoogte van de Sint Gerardusweg.   

Mededeling van de gemeente Maastricht: werken aan fietstunnel Randwyck

De gemeente Maastricht laat weten dat vanaf a.s. maandag 10 t/m vrijdag 28 juli de fietstunnel onder de John F.  Kennedysingel – ter hoogte van het MECC – afgesloten is voor fietsers en bromfietsers. (Brom)fietsers worden omgeleid via  de Paul-Henri Spaaklaan-Endepolsdomein- Alfons Ariensstraat-Kardinaal van Rossumstraat en vice versa.