BERGBEZINKBASSIN ROTHEM

Snel naar:

Let op!

De planning is onder voorbehoud. Deze is namelijk afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals het weer.

BERGBEZINKBASSIN ROTHEM

Sinds 21 augustus werkt Avenue2 -in opdracht van de gemeente Meerssen- aan het nieuwe bergbezinkbassin bij rotonde Witte Hoek in Rothem.

Update: 10 januari 2018

Avenue2 verwachtte het werk voor de Kerst op te leveren, dat is helaas niet helemaal gelukt vanwege ongunstige weersomstandigheden. We zijn de komende twee weken nog bezig met straatwerk op een aantal plekken. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen hier enige hinder door ondervinden. Het einde van dit werk nadert. Dank voor uw begrip en geduld tijdens de werkzaamheden!

Update: 24 november 2017

Sinds 21 augustus werkt Avenue2 -in opdracht van de gemeente Meerssen- aan het nieuwe bergbezinkbassin bij rotonde Witte Hoek in Rothem.

Het werk aan en rondom het nieuwe bergbezinkbassin vordert. Naar verwachting levert Avenue2 het werk voor de Kerst op. Wat staat er tot die tijd nog te gebeuren?

Afsluiting fietspad Maastrichterweg

Het meeste rioolwerk voor het aansluiten van het bergbezinkbassin op het rioolstelsel van de gemeente Meerssen zit erop. Buiten het werkterrein hebben we nog één rioolklus te gaan: in het fietspad langs de Maastrichterweg.

Het fietspad langs de Maastrichterweg is aan de kant van het werkterrein permanent afgesloten tijdens de werkzaamheden. Voor het resterende rioolwerk, dat start vanaf vrijdag 24 november, is ook het fietspad aan de andere kant afgesloten. Dit duurt naar verwachting ongeveer een week. Het (brom)fietsverkeer wordt ter plekke omgeleid.

Herinrichting rotonde Witte Hoek

Asfaltwerk
Van dinsdag 21 november tot en met donderdag 23 november voerden we asfaltwerkzaamheden uit op rotonde Witte Hoek. Daarom was de rotonde afgesloten voor autoverkeer. Inmiddels is de rotonde weer open. Let op! De rotonde is opnieuw ingericht. Dat houdt in dat de wegmarkeringen anders zijn dan voorheen. In de nieuwe situatie hebben fietsers voorrang en rijdt bromverkeer op de autorijbaan.

Nieuwe bestrating
Het fietspad rondom de rotonde voorzien we van nieuwe bestrating. Dit werk voeren we in etappes uit. Fietsers moeten voorlopig nog rekening houden met enige hinder. Onderaan de Klinkenberg hebben we de voetgangersoversteek opnieuw bestraat. Dit werk is afgerond. Verder blijven de stoepen zoals ze zijn. 

Werkzaamheden rondom het bassin

Binnen het werkterrein vinden de komende weken nog verschillende werkzaamheden plaats. Zo leggen we riool aan rondom het bassin en zijn we bezig met het aanbrengen en testen van voorzieningen in het bassin. Denk daarbij aan de pompinstallatie en bijvoorbeeld het spoelsysteem.

Aanleg tijdelijk fietspad en parkeerterrein

Het fietspad langs de Maastrichterweg (richting Meerssen) was onderdeel van het werkterrein en daardoor niet te gebruiken tijdens de werkzaamheden. Als het werk aan het bergbezinkbassin gereed is, vullen we het terrein aan met grond. Daarna leggen we, op dezelfde plek als voorheen, een (tijdelijk) fietspad aan.

Daarnaast realiseren we een tijdelijke parkeerplaats, op dezelfde plek als waar voorheen een parkeerplaats lag. Verder levert Avenue2 het terrein braak op. In de toekomst voorziet de gemeente Meerssen het terrein bovenop het nieuwe bergbezinkbassin van een nieuwe inrichting.

Hinder voor omwonenden

De bouw van het bergbezinkbassin levert hinder op voor omwonenden. Zo kunt u geluidshinder ervaren door de inzet van machines en materieel. Daarnaast kunnen in de directe omgeving van het werk lichte trillingen binnenshuis merkbaar zijn door rammelende koffiekopjes of rinkelend glaswerk.

Werktijden
We werken op weekdagen van 7.00 tot 19.00 uur. Als de planning in het gedrang komt is uitloop tot in de avonduren of tijdens weekenden niet uitgesloten.

Bereikbaarheid
Woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar. De parkeerplaats bij rotonde Witte Hoek is onderdeel van het werkterrein. U kunt gebruikt maken van parkeerplaatsen in de directe omgeving: Pastoor Geelenplein bij gemeenschapshuis de Koel, achter garage Ploemen, onder de brug van de A2 en op de Molenweg. Bekijk hier een tekening met de alternatieve parkeermogelijkheden.

Tweerichtingsverkeer op de Emmaweg
Vanaf de start van de werkzaamheden kunnen auto’s niet meer via de Emmaweg de Maastrichterweg op rijden. Daardoor neemt het verkeer op de Kerkweg toe. Daar geldt gedurende de werkzaamheden een tijdelijk parkeerverbod aan beide kanten, met uitzondering van de parkeervakken die voor de duur van de werkzaamheden zijn aangebracht aan de westzijde van de Kerkweg. De Emmaweg kan in de periode van werkzaamheden in twee richtingen worden gebruikt met een draaipunt ter hoogte van huisnummer 8. Bekijk hier een tekening van de tijdelijke verkeersmaatregelen.
Afvalinzameling
U kunt uw huishoudelijke afvalzakken (restafval en plastic, metaal en drankkartons) en oud papier op de gebruikelijke plek en tijd neerzetten. Als het nodig is, brengen wij deze naar de plek waar de ophaaldienst erbij kan. We zetten uw container dan uiteraard ook netjes weer terug.

Wat hebben we al gedaan?

Op maandag 21 augustus is de aanleg van het bergbezinkbassin begonnen. Allereerst zijn we bezig geweest met het vrijmaken en inrichten van het werkterrein. Daarvoor was grond- en sloopwerk nodig. In de week van 11 september is de aanleg van de bouwkuip begonnen en hebben we damwandplanken ingetrild.

Na het intrillen van de damwandplanken hebben we stempels aangebracht. Stempels zijn stalen buizen die horizontaal in de bouwkuip worden geplaatst. Door het weggraven van de grond in de bouwkuip, gaat de grond buiten de bouwkuip op de damwanden drukken. Om te voorkomen dat de wanden inzakken, worden stempels aangebracht. 

Daarna zijn we verder gegaan met het ontgraven van de bouwkuip, het egaliseren van de grond van de bouwkuip met zand, het plaatsen van balken in het zand en het aanvullen van het geheel.

Na het aanvullen hebben we de prefab betonelementen ingehesen. Daarmee vormde zich in een aantal dagen de gehele bak van het bassin. We hesen de elementen met een grote kraan één voor één op hun plek. Daarna vulden we de grond rondom de bak aan en trilden we de damwandplanken uit de grond. Half oktober zijn we begonnen met het aansluiten van bergbezinkbassin Rothem op het rioolstelsel van de gemeente Meerssen.

Van maandag 16 oktober tot en met maandag 30 oktober werkten we aan het riool bij rotonde Witte Hoek. De rotonde was daarom gedeeltelijk afgesloten. Van dinsdag 31 oktober tot en met vrijdag 10 november werkten we aan het riool in de weg Kruisdonk en in de week van 13 november aan het riool in de Maastrichterweg.

Waarom leggen we dit bergbezinkbassin aan?

Tot in 2015 waterde het riool van de Ambyerweg deels af in het rioolstelsel van de gemeente Maastricht. Door de aanleg van een nieuw riool in de Ambyerweg is daar verandering in gekomen. Maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. De komende maanden realiseren we - in opdracht van de gemeente Meerssen - een bergbezinkbassin bij rotonde Witte Hoek.

Extra buffer bij regenval

Het bergbezinkbassin is een grote betonnen bak die ondergronds wordt aangelegd ter plaatse van het voormalige bustransferium bij rotonde Witte Hoek. De betonnen bak wordt gekoppeld aan het rioolstelsel van de gemeente Meerssen. Met name bij langdurige of hevige regenval, kan het voorkomen dat het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken. Het overtollige regenwater komt dan in de betonnen bak terecht waardoor wateroverlast op straat wordt voorkomen. Na afbouw van het bergbezinkbassin richt de gemeente Meerssen rotonde Witte Hoek opnieuw in.

Werkterrein

Blijf op de hoogte!

Via de weekkrant VIA Maastricht (VIA Meerssen), www.a2maastricht.nl en onze digitale Voortgangsberichten houden we u voortdurend op de hoogte van de actuele planning. Met vragen, klachten en meldingen kunt u terecht bij Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150. Mailen kan ook: via www.a2maastricht.nl/servicelijn vindt u het invulformulier.

Presentatie informatieavond 20 juli 2017

Op donderdag 20 juli vond een informatieavond plaats voor direct omwonenden. Bekijk hier de presentatie van deze avond.

Fotografie: Fred Berghmans
Luchtfoto: Aron Nijs