AFBOUW TOTALE VERKEERSSYSTEEM VOOR A2 MAASTRICHT

Avond- en nachtwerk in september

AVOND- EN NACHTWERK IN SEPTEMBER

Geplaatst op 24 augustus 2017

Tussen 6 en 16 september vinden er op verschillende plekken langs de A2 en A79 tussen knooppunt Kruisdonk en knooppunt Europaplein herstel- en onderhoudswerkzaamheden plaats. Zo voert bouwer Avenue2 asfaltreparaties en rioolinspecties uit, passen we op verschillende plekken de vangrail aan en plaatsen we bebording en hekwerken.

Om het werk uit te kunnen voeren, zijn rijstrookafzettingen en wegafsluitingen nodig -bijvoorbeeld van diverse op- en afritten-. De werkzaamheden voeren we daarom uit in de avond- en nachturen (van ongeveer 20.00 tot 06.00 uur), om de hinder voor verkeer zoveel mogelijk te beperken. Met een deel van de werkzaamheden liften we mee op de nachtafsluitingen voor het reguliere tunnelonderhoud dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren op 6 en 7 september. 

Gedurende het onderhoudswerk gelden enkele omleidingen. Kijk voor het overzicht van afsluitingen en omleidingen op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Gaat u met de auto de weg op? Volg de gele omleidingsborden en reken op extra reistijd van ongeveer 5 tot 10 minuten.

Hinder voor omwonenden

Het herstel- en onderhoudswerk gebeurt in de avond en nacht om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Omdat er wordt gewerkt met machines, kunnen omwonenden overlast ervaren. Zo is geluidshinder mogelijk, zeker omdat er in de nacht en avond minder omgevingsgeluid is.