AANLEG GROENE LOPER

Doorwerken op zaterdag

We zetten een tandje bij op de toekomstige Groene Loper! Vanaf eind augustus werken we ook op zaterdag door, van ongeveer 07.00 tot 19.00 uur. 

BOUWVAK VOORBIJ: CONTOUREN GROENE LOPER ZICHTBAAR

De Bouwvak is inmiddels weer voorbij. Maar het werk aan de toekomstige Groene Loper heeft niet stilgelegen. Op verschillende plaatsen hebben we doorgewerkt aan de inrichting van het openbaar gebied tussen Geusselt en Europaplein. 
Tijdens de bouwvak gingen we verder met voorbereidingen voor het straatwerk van de Groene Loper. We werkten aan de President Rooseveltlaan tussen de nieuwe rotonde aan de Scharnerweg en Geusselt. We hebben nieuwe trottoirbanden gelegd, kolken voor de afwatering geplaatst en asfalt  - van de voormalige N2 - weggefreesd. Ook zijn er sleuven gegraven voor de kabels van de toekomstige verlichting. 

Herinrichting Kolonel Millerstraat

De herinrichting van de Kolonel Millerstraat is voorlopig afgrond. Voor de bouwvak werkten we daar de bermen af, deden we het laatste straatwerk en plaatsten we lichtmasten. Toch zijn we nog niet helemaal klaar in de Kolonel Millerstraat. De bovenste laag asfalt op de rijbaan ontbreekt nog. Deze deklaag volgt later. We brengen die nu nog niet aan om eventuele beschadigingen door bouwverkeer te voorkomen. 

Nog niet klaar

De komende periode staat er nog veel werk op stapel voor de inrichting van het openbare gebied tussen Geusselt en Europaplein. We blijven bezig met voorbereidende werkzaamheden voor het straatwerk. Daar waar de voorbereidingen afgerond zijn, starten we met de bestrating. En zo krijgt de Groene Loper steeds meer vorm.