AANLEG GROENE LOPER

NOG MEER ‘PLANNEN = PASSEN EN METEN’ DOOR HET WEER

Geplaatst op 27 november 2017

Tot nu toe zat het weer ons mee dit najaar. Maar de weersvoorspellingen voor de komende tijd zijn helaas minder gunstig. Er komen natte en koude dagen aan. Dit heeft invloed op de voortgang van de werkzaamheden op en rondom de Groene Loper en daarmee wordt plannen nog meer passen en meten! Wanneer bouwer Avenue2 op de ene plek even niet verder kan, wordt meteen gekeken waar dat wel kan, zodat het werk niet stilligt. Daarom kan het zijn dat u pas kort van tevoren van ons hoort waar precies wordt gewerkt en wat u daarvan merkt. Dat is vervelend, maar helaas onvermijdelijk. 
Het meeste werk aan de Groene Loper vindt plaats binnen het werkterrein. Maar de werkzaamheden kunnen niet altijd binnen de bouwhekken uitgevoerd worden. Zo moeten omliggende straten aangesloten worden op de Groene Loper. Vorige week kon asfaltwerk, onder andere op de oversteek bij de Voltastraat en Frankenstraat, bijvoorbeeld niet doorgaan vanwege de slechte weersomstandigheden. Dit werk wordt opnieuw ingepland. Verder vinden er de komende tijd regelmatig werkzaamheden plaats bij de oversteek Adelbert van Scharnlaan - Heerderweg. We proberen deze fiets- en voetgangersoversteek zoveel mogelijk open te houden, maar het is onvermijdelijk dat deze met momenten dicht
moet. Het streven is dat de inrichting van het openbaar gebied in het voorjaar van 2018 is afgerond. 

Blijf op de hoogte!

Wij houden u op de hoogte van onze werkzaamheden via A2 Actueel in deze weekkrant, onze digitale voortgangsberichten, Facebook (www.facebook.com/mijngroeneloper), Twitter (@A2_Maastricht en @mijngroeneloper) en onze websites: www.a2maastricht.nl
en www.mijngroeneloper.nl.