METINGEN LANGS A2 (GEPLAATST 12 OKTOBER 2009)

Vorige week zijn de tijdelijke huurders aan de Pres. Rooseveltaan, Viaductweg en Prof. Cobbenhagenstraat geïnformeerd over de periode dat ze per blok nog kunnen blijven wonen. Betrokkenen zijn hierover vorige week geïnformeerd.
 
De voorbereidingen voor o.a. de tijdelijke A2 gaan door. Zo zullen er deze week metingen worden verricht door Avenue2.
 
Doel van deze meting is het exact bepalen van de positie (de ligging) van enkele blokken langs de A2. Met deze gegevens wordt op de milimeter duidelijk hoeveel ruimte tussen de gebouwen en het toekomstige werkterrein of de wegomlegging overblijft. Het meten van de gevel aan de wegzijde is hiervoor voldoende. De meetapparatuur die wordt gebruikt bestaat uit een soort verrekijker op poten. De metingen worden uitgevoerd door de afdeling maatvoering van Ballast-Nedam Infra.
 
De metingen vinden plaats aan weerszijden van de huidige A2 ter hoogte van de ANWB-flat en Koningsplein en ter hoogte van de Professor Quixstraat en Schepen Roosenstraat. De metingen worden vanaf het maaiveld (straatniveau) uitgevoerd.
 
Wanneer u hierover vragen heeft kunt u mailen naar info@a2maastricht.nl.

Vooruitblik planning:
Het plan de ‘Groene Loper’ van Avenue2 wordt in de eerste helft van 2010 opgenomen in een ontwerp tracébesluit en een ontwerp bestemmingsplan. Hierover kan iedereen in de loop van 2010 nogmaals zijn/haar mening geven. Volgens de huidige zeer strakke planning zijn de verkeerskundige onderdelen (infrastructuur) in 2016 gerealiseerd. De vastgoedontwikkeling loopt door tot 2025.