ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK EN OPGRAVING LANDGOEDERENZONE (GEPLAATST 12 NOVEMBER 2010)

Op 15 november start ADC ArcheoProjecten in opdracht van Avenue2 een archeologisch onderzoek in de Landgoederenzone ter hoogte van Meerssenhoven. Deze kavel  van 7 hectare groot is bestemd voor natuurcompensatie in de vorm van aanplant van bomen.
 
Daarnaast start op 22 november ook een archeologische opgraving in de Landgoederenzone, over een gebied van zo’n 5 à 6 hectare groot tussen Rothem en de Beatrixhaven. Enige tijd geleden is op deze locatie al vooronderzoek gedaan. Hieruit bleek dat er in het gebied zogenaamde ‘behoudenswaardige’ archeologie in de bodem zit.