Alle informatie over schade door A2 Maastricht

Wanneer u vindt dat u schade heeft zijn er drie procedures waarop u een beroep kunt doen. Zie bovenstaande folder. Via centrale informatie willen we u hierbij zo goed mogelijk helpen. Tegelijkertijd willen we ook meteen duidelijk zijn dat het niet gemakkelijk is om aan te tonen dat alleen de A2-werkzaamheden tot een specifieke schade hebben geleid. Verder zijn procedureel belangrijke criteria: de zogenaamde voorzienbaarheid -bijv. iemand die in 2004 een woning koopt langs de A2 had kunnen voorzien dat er daar gebouwd zou worden- en het maatschappelijk risico –alleen bovenmatige schade komt voor vergoeding in aanmerking en altijd blijft een deel van de schade voor eigen rekening.

OVERLAST OF SCHADE MELDEN?

Dan kan u 24u per dag bellen naar de Servicelijn Maastricht Oost, (043) 350 71 50 of vul het online invulformulier in. De medewerkers van de Servicelijn zorgen ervoor dat uw verzoek bij de juiste partij terecht komt.

Wanneer u weet wie de schade heeft veroorzaakt, staat het u vrij ook direct met de veroorzaker contact op te nemen, of uw claim in te dienen.
 

Schadevergoeding wegens bouwschade

Wilt u een verzoek tot schadevergoeding indienen, dan kan u hieronder het Schademeldingsformulier Werkzaamheden A2 Maastricht van Avenue2 downloaden. Voor advies over het indienen van een aanvraag, kan u terecht bij het Infopunt Schade A2 Maastricht.

Nadeelcompensatie

Wilt u een aanvraag indienen voor nadeelcompensatie, dan kan u hier het door Rijkswaterstaat landelijk vastgestelde formulier downloaden. Voor advies over het indienen van een aanvraag, kan u terecht bij het Infopunt Schade A2 Maastricht.

Voor een aanvraag van planschade bij de gemeente is geen vast aanvraagformulier voorhanden.

Infopunt schade A2 Maastricht is gestopt

Vanaf 2011 tot eind 2015 kon u terecht bij het Infopunt Schade A2 Maastricht voor onafhankelijk advies over eventuele schade door de bouwwerkzaamheden voor de tunnel.

Nadat de ruwbouw eind 2014 was afgerond, zijn er weinig meldingen meer geweest. De samenwerking voor het Infopunt Schade tussen de Universiteit Maastricht en het projectbureau A2 Maastricht is dan ook beëindigd.