WERKZAAMHEDEN SCHARNERWEG-KONINGSPLEIN (GEPLAATST 9 JUNI 2011)

In het weekend van 17 juni- 20 juni 2011 en het weekend van 24-27 juni 2011 staan er diverse werkzaamheden op stapel ter hoogte van het kruispunt Scharnerweg/Koningsplein. De huidige N2 wordt verlegd, rijstroken versmald, rioleringsbuizen verplaatst en saneringswerk­zaamheden uitgevoerd.

Welke werkzaamheden en waarom?

Eerste weekend

Riolering
In het 1e weekend van vrijdag 17 juni om 20.00 uur tot maandag 20 juni 06.00 uur worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd bij het kruispunt Scharnerweg. Door de bouw van de A2 tunnel worden diverse verbindingen aan het rioleringsstelsel tussen de  oost- en westzijde van de tunnel verbroken. Als tussenoplossing zijn er tijdelijke maatregelen nodig om de afvoer van het rioolwater te waarborgen. De rioleringswerkzaamheden hebben geen gevolgen voor het gebruik of de afvoer van water. In de uiteindelijke situatie worden er nieuwe verbindingen gerealiseerd.

Saneringen
Tevens vinden er asbestsaneringen plaats aan de Scharnerweg, zijde Koningsplein (herdenkingsmonument). Het asbest wordt conform de daarvoor geldende regels verwijderd.

Middenberm asfalteren
De middenberm van de N2 ter hoogte van James Wattstraat en Scharnerweg wordt geasfalteerd om de N2 tijdelijk te kunnen verleggen. Voor het bouwen van de tunnel is extra ruimte nodig zodat het verkeer kan doorstromen. Maar er is ook ruimte nodig voor  bouwverkeer en materieel. De voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Frankenstraat verdwijnt vanaf 15 juni. Hier wordt de muur gesloopt in de week van maandag 6 juni – vrijdag 10 juni.
Tweede weekend

Riolering
In het 2e weekend van vrijdag 24 juni om 20:00 uur tot maandag 27 juni om 6:00 uurworden de rioleringswerkzaamheden bij het kruispunt Scharnerweg verder voortgezet. De Scharnerweg is dan aan de oostzijde  ter hoogte van de Gemeenteflat volledig afgezet.

Bereikbaarheid tijdens beide weekenden
In de weekenden van 17-20 juni en van 24-27 juni is de Scharnerweg tussen Oranjeplein/Koningsplein en Hunnenweg afgesloten voor het verkeer van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 06.00 uur:
- Kruisend verkeer over de N2 is niet mogelijk;
- Verkeer vanaf de Scharnertunnel kan rechtsaf de N2 richting Luik inslaan;
- Verkeer op de N2 uit de richting van Luik kan niet afslaan naar de
   Scharnerweg;
- Verkeer op de N2 uit de richting van Geusselt kan rechtsaf de Scharnerweg richting Wyck inslaan. Linksaf richting oost is niet mogelijk
Zie afbeelding en kaart hierboven voor een overzicht van de afsluitingen.

Omleidingsroutes tijdens beide weekenden
Tijdens de weekendafsluitingen worden omleidingsroutes voorzien. Fietsers en voetgangers die de Scharnerweg willen oversteken kunnen terecht bij de oversteekpunten aan de Regentesselaan, de tijdelijke brug of de Voltastraat. In de bijlage vindt u een kaart waarop de omleidingsroutes voor automobilisten worden aangegeven. Ter plaatse worden omleidingen aangeduid met gele borden. 
Manus van Alles Festival
Op zondag 26 juni vindt in Wittevrouwenveld de 11de editie van het Manus van Alles festival plaats. De festivalorganisatie is ingelicht over de werkzaamheden en omleidingen. Uiteraard blijft de locatie bereikbaar. Kijk op de kaart hieronder voor de bereikbaarheidsinformatie.
Gevolgen voor omwonenden
Omwonenden kunnen tijdens de nachtelijke uren en tijdens de weekendafsluitingen, naast hinder vanwege de omleidingsroutes, geluids- en lichthinder ondervinden. Tijdens de nachtelijke uren wordt rekening gehouden met inzet van materieel. Zo zullen de machines die de meeste geluidsoverlast produceren alleen overdag worden gebruikt.
Plaatsen kolken
Vanaf 20 juni worden tijdens de nachtelijke uren kolken geplaatst langs de N2. De kolken zijn nodig voor afwatering. Het plaatsen van de kolken levert geen overlast op.

Situatie na 27 juni

  • Vanaf 20 juni is de voetgangersoversteekplaats aan de Frankenstraat/Koningsplein definitief dicht;
  • Het fietspad aan de westzijde van de N2 Koningsplein/Scharnerweg is definitief afgesloten en komt niet meer terug;
  • De N2 is tijdelijk omgelegd;
  • De rijstroken tussen Gemeenteflat en James Watsstraat zijn versmald.

Informatie en vragen
Voor actualiteiten over deze en andere werkzaamheden kijkt u op www.a2maastricht.nl > Wat > Voorbereidingen. Of neem contact op met de Servicelijn Maastricht Oost via 043-350 7150 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.
U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, ‘Voortgangsbericht A2 Maastricht’. Inschrijven kan via info@a2maastricht.nl of via www.a2maastricht.nl > Meer Weten > Voortgangsbericht A2 Maastricht.