A2-PRODUCTIES

Sinds begin juni 2012 werkt A2 Maastricht samen met de media om u nog beter te informeren over de werkzaamheden. Hieronder vindt u de eigen publicaties op L1 en in De Limburger/Limburgs Dagblad en Via Maastricht (voorheen 1Maastricht).

Publicaties in De Limburger/Limburgs Dagblad

In december 2015 verschenen in De Limburger/Limburgs Dagblad twee publicaties over het project. De eerste nam de 22 kunstwerken voor A2 Maastricht onder de loep. De tweede gaf meer informatie over de rijroutes die weggebruikers straks moeten volgen.

A2-special bij De Limburger/Limburgs Dagblad

2 keer per jaar geven we samen met De Limburger/Limburgs Dagblad een A2-special uit. Een bijlage van 16 pagina's over A2 Maastricht die bij de krant verschijnt. Download hieronder de bijlage of haal een exemplaar in het informatiecentrum A2 Maastricht.

Van A2 Actueel naar Via Maastricht

A2 Actueel

Van 2012 tot eind 2015 maakt A2 Maastricht iedere week een eigen informatieve rubriek, A2 Actueel, waarin we de kijker informeerden over het reilen en zeilen rond de A2-bouwput. Niet alleen actuele werkzaamheden, maar ook bijvoorbeeld uitleg over gebruikte bouwmethodes en leuke weetjes. Begin 2016 ging A2 Maastricht over in Via Maastricht. Op 1 april 2018 werd, na 6 jaar, de allerlaatste aflevering van Via Maastricht uitgezonden. U kunt alle afleveringen herbekijken op onze website of op Youtube.

 
In Via Maastricht werken A2 Maastricht, Mijn Groene Loper, Noorderbrug, Maastricht Bereikbaar en de Fietsenstalling samen om weggebruikers, omwonenden en alle geïnteresseerden up tot date te houden over deze projecten.

A2-pagina in VIA Maastricht

Ook via het gratis huis-aan-huisblad VIA Maastricht houden we u wekelijks op de hoogte over lokale werkzaamheden en hinder in de wijk. Tot 1 juli 2017 verscheen onze A2 pagina in 1Maastricht. Per 1 juli 2017 heet 1Maastricht VIA Maastricht.

VIA Maastricht verschijnt wekelijks op donderdag en wordt verspreid in Maastricht en Meerssen (VIA Meerssen). VIA Maastricht niet ontvangen? Haal dan een exemplaar op bij één van de vaste afgiftepunten van VIA Maastricht:
 • Gemeente Maastricht - Mosae Forum 10
 • VVV Maastricht - Kleine Staat 1
 • Bibliotheek Centre Ceramique - Sonnevillelunet 10
 • Plusmarkt Starren  - De Beente 86
 • C1000 Manniën - Brusselse Poort 19
 • Selexys Dominicanen - Dominikanerstraat 1
 • Jumbo Houben - Voltastraat 7
 • Praxis - Porseleinstraat 1A
 • Jumbo supermarkt - Roserije 303
 • Jumbo supermarkt Wijshoff - Malbergplein 40
 • Jumbo supermarkt - Franciscus Romanusweg 2
 • Hannie's Winkelke - Kasteel Schaloenstraat 62A
 • Primera Keulen - Burg. Cortenstraat 11A

A2-Documentaire

Inmiddels zijn - in samenwerking met L1 - twee documentaires gemaakt over A2 Maastricht:

Jaarverslagen

Het projectbureau A2 Maastricht publiceert sinds 2010 elk jaar een jaarverslag.