PROCEDURES 2010/2011

Wijziging Tracébesluit A2 Passage Maastricht (2011) ter inzage (bijgewerkt 25 augustus 2011)

Actualiteit
De beroepstermijn voor het wijzigingsbesluit is afgesloten. Het Ministerie Infrastructuur en Milieu heeft van de Raad van State geen beroepen ontvangen. 
 
Eind 2010 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit A2 Passage Maastricht vastgesteld. Van 1 juli tot en met 12 augustus 2011 ligt nu het Tracébesluit A2 Passage Maastricht (2011) ter inzage. Dit Tracébesluit wijzigt een klein deel van het Tracébesluit van vorig jaar. De wijziging betreft de tijdelijke N2 ten noorden van het knooppunt Europaplein. Deze tijdelijke N2 komt ruim 20 meter verder van het Leeuwenborgh college af te liggen. Verder is de fasering aangepast. Nu komt de tijdelijke N2 eerst aan de kant van het Leeuwenborgh college te liggen en verschuift deze tussen 2013 en 2016 naar de kant van het Oranjeplein (westzijde).

Behandeling Tracébesluit door Raad van State (bijgewerkt 25 augustus 2011)

Actualiteit:
Door de Raad van State in Den Haag werden op 19 september de beroepen behandeld die zijn ingesteld tegen het Tracébesluit A2 Passage Maastricht en op 21 september de beroepen die zijn ingesteld tegen de bestemmingsplannen A2 Traverse en Mariënwaard.

Het Tracébesluit is een besluit als bedoeld in de Crisis- en herstelwet en die wet bepaalt dat de rechter binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet. Dat is voor de rechter een bijzonder korte termijn, temeer er meer besluiten om spoedige behandeling vragen. Mogelijk zal de rechter de beroepen tegen het Tracébesluit en de bestemmingsplannen op dezelfde zittingsdag zal behandelen.