VOORTGANGSBERICHT A2 MAASTRICHT, 1 JUNI 2011

Voorbereidingen sloop begonnen

Vanaf week 21 (30 mei tot en met 5 juni) is Strukton Milieu Techniek begonnen met de voorbereidingen van de sloopwerkzaamheden aan flat en garage bij de Viaductweg.

Voorafgaand aan de sloop wordt de flat ‘sloopklaar’ gemaakt. Dit wil zeggen dat eerst aanwezig asbest wordt verwijderd en in containers afgevoerd. Daarna worden de stalen platen verwijderd. Het puin van de sloop wordt hergebruikt in de onderlaag van de tijdelijke weg.

Na de sloop van de flat en garage worden achtereenvolgens de flat aan de Dr. Schaepmanstraat, het Informatiecentrum A2 Maastricht en President Rooseveltlaan 121a tot en met 163d gesloopt. Precieze tijdstippen zijn nog niet bekend. De planning is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. 
Werkzaamheden fietspad Mariënwaard/Kruisdonk

In week 25 en 26 (maandag 6 juni tot en met vrijdag 17 juni 2011) zal het fietspad voor het viaduct bij de rotonde in Rothem deels afgezet zijn in verband met het verleggen van kabels door KPN, WML en Enexis. Werktijden zijn van 7.30-17.00uur. 
Grondboringen Hunnenweg uitgesteld

Op maandag 30 mei zou Geonius van 07.00 – 17.00 uur grondboringen uitvoeren aan de Hunnenweg. Naar huidige inzichten wordt eind 2012 een riolering in de Hunnenweg gelegd. Door een gewijzigde planning zijn deze boringen echter uitgesteld. Naar verwachting zullen deze verplaatst worden naar week 29 of 30 (18 juni tot en met 31 juni). De boringen zullen niet meer dan 1 dag in beslag nemen.  
Aangepaste planning werkzaamheden Nazareth en Wyckerpoort

Onvoorziene omstandigheden hebben vertragingen teweeggebracht in de werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen in Nazareth en Wyckerpoort. Hierdoor zijn een aantal straten wel opgebroken, maar was voor bewoners geen activiteit zichtbaar.
De problemen zijn nu opgelost en het werk kan worden afgemaakt. De bewoners zijn per brief geïnformeerd.