GEUSSELT/RANDWYCK

PROEFSLEUVEN NABIJ KRUISPUNT GEUSSELT EN JOSEPH BECHLAAN

Geplaatst op 3 oktober 2011

Vanaf maandag 3 oktober 2011 start Reef Infra in opdracht van Avenue2 met voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van leidingen. Het gaat om het graven van proefsleuven, waarmee kabels en leidingen worden opgespoord. Er wordt gewerkt in de omgeving van kruispunt Geusselt en nabij de Joseph Bechlaan.

Wat gaat er gebeuren?
Voor het verleggen van leidingen, is het nodig te onderzoeken waar zich precies kabels en leidingen bevinden. Daarom worden zogenaamde proefsleuven gegraven. Dit gebeurt op verschillende locaties buiten de weg.
 
Waar?
Het graven van proefsleuven gebeurt in de omgeving van stadion Geusselt en langs de A2, ter hoogte van de Joseph Bechlaan. Concreet gaat het om de volgende locaties:
  • Dr. Schaepmanstraat, nabij tankstation omgeving Stadionplein
  • omgeving Joseph Bechlaan, langs de A2.

Alle proefsleuven vinden plaatsen buiten de weg, in het trottoir, een groenstrook of de berm. Er wordt gewerkt met een kleine graafmachine.
 
Wanneer?
Werkzaamheden vinden overdag plaats en duren naar verwachting een week. Daarna wordt verder gegaan met het verleggen van de leiding zelf.
 
Wat zijn gevolgen?
Omdat werkzaamheden buiten de rijbaan plaatsvinden, ondervindt verkeer geen hinder. Eventueel kan geluidshinder ontstaan. Reef Infra, Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 doen er uiteraard alles om overlast tot een minimum te beperken.

Fotografie: Flying Eye