EXTRA BORDEN LANGS FIETSROUTE EUROPAPLEIN

Na klachten over de fietsroutes en -omleidingen bij Europaplein, heeft Avenue2 de bebording aangepast ter hoogte van de hoek Dr. Nevenstraat - Sibemaweg. Hierover is overleg geweest met de fietsersbond. Fietsers en bromfietsers vanuit het centrum richting Heer moeten bij het tweede klaverblad van het Europaplein omrijden langs een nieuw aangelegd fietspad achter Novotel.