KRUISDONK/MEERSSEN

VERKEERSMAATREGELEN MARIËNWAARD

Op woensdag 2 en donderdag 3 november worden er aan de Mariënwaard proefsleuven gegraven om kabels en leidingen te lokaliseren. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden  voor het aanleggen van de amfibietunnel onder de Mariënwaard. Ter plaatse van de proefsleuven worden verkeersmaatregelen uitgevoerd. Op woensdag 2 november wordt het fietspad aan de oostkant van de weg afgesloten en worden de fietsers naar de overkant geleid. Op donderdag drie november gebeurt het tegenovergestelde en worden de fietsers van de westkant naar oostkant geleid. De maatregelen hebben geen gevolgen voor de doorstroming van het verkeer.