GEUSSELT

SLUITING FIETSTUNNELS GEUSSELT

Bijgewerkt op 15 november 2011

Begin december gaan de fietstunnels bij het kruispunt Geusselt dicht: zowel de fietstunnel onder de A2 als de fietstunnel onder de Viaductweg worden dan gesloopt. Dit is nodig om de Terblijterweg en de Viaductweg richting zuiden te kunnen verleggen, zodat ruimte ontstaat voor de bouw van de A2-tunnel.

Waar oversteken?

Na sluiting van de fietstunnels Geusselt, zijn er twee mogelijkheden om de A2 over te steken nabij kruispunt Geusselt: 
 • via de tunnel Severenstraat of 
 • via de oversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat.
Oversteken vanuit Nazareth naar Wyckerpoort of andersom kan via de oversteek Viaductweg-Meerssenerweg. Momenteel en ook de komende tijd nog worden de fietsroutes buiten aangepast, zodat een duidelijke situatie ontstaat voor fietsers.

Omleidingsroutes voor fietsers vanuit Nazareth: 
 • Richting centrum: veilig alternatief via een dubbelzijdig fietspad aan de noordzijde van de Viaductweg vanaf de oversteek bij de Kasteel Bleienbeekstraat richting brandweerkazerne. Fietsers hoeven niet meer over te steken bij het kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg;
 • Richting Maastricht Oost/Geusseltpark/Wittevrouwenveld:
  • veilig alternatief via de tunnel Severenstraat of; 
  • via kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg (extra voorzichtigheid is hier geboden) en door via oversteek Professor Quixstraat – Schepen Roosenstraat.
 • Richting Centraal Station: via kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg. Extra voorzichtigheid is hier geboden.

Op de kaart hiernaast staan de alternatieve fietsroutes aangeduid.

Oversteek Professor Quixstraat- Schepen Roosenstraat

   
 • De oversteek bij de Professor Quixstraat – Schepen Roosenstraat blijft langer open. Een gelijkvloerse oversteek is gemakkelijker, aangenamer en veiliger om over te steken voor fietsers, voetgangers én minder validen. Daarom komt de geplande fiets- en voetgangersbrug bij de Kolonel Millerstraat – Burgemeester Bauduinstraat er voorlopig niet. Vooral voor fietsers en minder validen is een brug lastig om over te steken. Om de brug enigszins gebruiksvriendelijk te maken voor fietsers is daarnaast een lange hellingbaan nodig, waarvoor de ruimte ontbreekt.
 • De oversteek bij de Professor Quixstraat – Schepen Roosenstraat wordt wel aangepast. Er komt een rechte fietsoversteek en een zebrapad voor voetgangers naast elkaar (zie afbeelding hiernaast). Deze nieuwe situatie is toegankelijk voordat de fietstunnels Geusselt worden gesloten.   

Aanpassingen

De komende tijd worden de omleidingroutes buiten aangepast, zodat een duidelijke situatie ontstaat voor fietsers. Zo wordt de volledige fietsroute buiten aangegeven met een groene streep op de grond. Daarnaast wijzen smiley’s tussen de Kolonel Millerstraat en de Dr. Schaepmanstraat fietsers voortaan duidelijk de weg.

Vooruitblik

De bouwkuip van de tunnel komt ten oosten van de tijdelijke N2. Om ruimte vrij te maken voor de tunnel wordt de N2 daarom tijdelijk naar het westen en de Geusseltvijver een stukje naar het oosten verlegd. Daarnaast worden de Terblijterweg en de Viaductweg een aantal keer verlegd om de tunnel en tunnelmonden (ten noorden en ten zuiden van de Terblijterweg) te kunnen bouwen. In totaal zijn drie verleggingen nodig, voordat de Terblijterweg op de definitieve locatie ligt. Naar verwachting is dit eind maart 2013. Volgens huidige inzichten zal ook de nieuwe fietstunnel Geusselt in het najaar van 2013 gereed zijn.
Fotografie: Reen van Beek