AANLEG NIEUWE FIETSBRUG AMBYERWEG

Geplaatst op 6 december 2011

De nieuw aan te leggen verbindingsweg naar Beatrixhaven moet aansluiten op de A79. Om dit mogelijk te maken moeten de bestaande op- en afrit uitgebouwd worden tot een volwaardige aansluiting. Door deze aanpassing past de fietsverbinding tussen Amby en Rothem niet meer op het bestaande viaduct. Daarom wordt parallel aan de bestaande brug over de A79 tussen Amby en Rothem (Ambyerweg) de nieuwe fietsbrug Ambyerweg gemaakt. Half december 2011 wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor deze fietsbrug. De bouw van de fietsbrug zal ongeveer een half jaar duren.