CORRECTIE NIEUWSBRIEF MA2STRICHT ACTUEEL 12.11

In de nieuwsbrief Ma2stricht Actueel die de voorbije week verspreid werd, is een foutje geslopen. Op pagina 3, bij deelgebied 1 staat dat de aanleg van de nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven vermoedelijk medio 2012 wordt opengesteld. Het gaat hierbij echter niet om de verbindingsweg naar de Beatrixhaven, maar een gedeelte van de afrit Beatrixhaven.

Tussen september 2011 en juli 2012 wordt ter hoogte van Kruisdonk een tijdelijke rijbaan aangelegd langs de A2 richting Maastricht. In juli 2012 wordt deze tijdelijke rijbaan in gebruik genomen vanwege de start van de bouw van Kunstwerk Beatrixhaven. Het verkeer op de A2 richting Maastricht gaat dan over deze tijdelijke rijbaan rijden.
De tijdelijke rijbaan wordt eind 2013 omgebouwd tot de ‘afrit Beatrixhaven’. Deze werkzaamheden duren tot medio 2014. In deze periode zal de afrit in gebruik kunnen worden genomen. 

Wat dan met de verbindingsweg naar de Beatrixhaven?
In het kader van het programma Beter Benutten, regio Maastricht is vanuit de rijksoverheid extra geld ter beschikking gekomen voor de versnelde aanleg van de nieuwe verbindingsweg van A2/A79 naar bedrijventerrein Beatrixhaven. Dit wil zeggen dat:
  1. de nieuwe verbindingsweg tussen A2/A79 medio 2014 wordt gerealiseerd en niet in 2015 zoals in de oorspronkelijke planning stond (zie bovenstaand plaatje)
  2. de nieuwe verbindingsweg verder doorgetrokken wordt tot aan de Galjoenweg, de weg zou eerst stoppen bij de Hoekerweg
Hot totale programma Beter Benutten is veel omvattender en wordt gecoördineerd door programmabureau Maastricht Bereikbaar. Meer info via: http://www.maastrichtbereikbaar.nl/upload/div/beterbenutten_mb_20122014.pdf