PERSBERICHT OPLEVERING ECODUCTEN A2 MAASTRICHT

Over de A2 ter hoogte van Meerssen/Bunde zijn ter versterking van de natuur in de Landgoederenzone de ecoducten Bunderbosch en Kalverbosch gerealiseerd. Deze ecoducten zijn vrijdag 16 december opgeleverd. Dit is tevens het eerste zichtbare resultaat van het project A2 Maastricht.