WATEROVERLAST BIJ NAZARETHFLATS

Op 2 januari werd wateroverlast vastgesteld bij de Nazarethflats, te weten de eerste flat vanaf kruispunt Geusselt. De bewoners van deze flat meldden de wateroverlast bij meerdere partijen, waaronder de gemeente Maastricht, Woonpunt en Servicelijn Maastricht-Oost. Via de afdeling Handhaving van de gemeente Maastricht is de melding direct doorgezet naar de zogenaamde calamiteitentelefoon van Avenue2. Die is er speciaal voor dit soort noodgevallen of onverwachte incidenten.

Vanuit Avenue2 zijn onmiddellijk de nodige acties ondernomen en mensen opgeroepen om de situatie op te lossen. Als tijdelijke oplossing zijn pompen ingezet en waterwagens om het water weg te halen.
Op 4 januari 2012 brachten medewerkers van Avenue2 ook een persoonlijk bezoek aan een aantal bewoners.

De overlast is ontstaan door zware regenval in combinatie met het niet gereed zijn van voorzieningen die ervoor moeten zorgen dat het water - in de situatie van de tijdelijke A2 - weg kan. Regenwater is daardoor vanaf de A2 richting parkeerterrein en de Nazarethflat gelopen, waarbij één kelder het niet droog heeft weten te houden.

Tijdens de nacht van 4 op 5 januari is echter opnieuw wateroverlast ontstaan. Het buizensysteem dat het water afvoert naar het riool bleek onvoldoende, met als gevolg dat het betreffende parkeerterrein opnieuw blank stond. De situatie wordt momenteel zorgvuldig in de gaten gehouden. Er wordt continu gemonitord, zowel overdag als ’s nachts. Als dat nodig is, worden meteen waterwagens ingezet. Op deze manier kan het overtollige water snel worden afgevoerd. 

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 januari is daarnaast gewerkt aan de verbetering van de afwatering bij de Nazarethflats door het bestaande buizensysteem aan te passen. De huidige inschatting is dat daarmee de risico’s op een eventuele nieuwe ‘overstroming’ zijn weggenomen. 
Avenue2 komt binnen een zo kort mogelijke termijn met een definitieve oplossing voor de huidige situatie.

Avenue2 betreurt de ontstane situatie en zal tijdens het volgende A2-Buurtenplatform (waarin de bewoners van de Nazarethflats zijn vertegenwoordigd) terugkomen op deze gebeurtenis en bijkomende vragen beantwoorden.