STADIONWEG LANGER AFGESLOTEN

De Stadionweg is de afgelopen periode afgesloten geweest ten behoeve van de aanleg van een duiker. Avenue2 heeft de duiker aangelegd om het stuk nieuwe vijver in verbinding te stellen met de bestaande Geusseltvijver. Deze buis zorgt ervoor dat vissen van de ene naar de andere kant kunnen zwemmen.

De aanleg van de duiker is uitgelopen door een vertraging van het droogmalen van de bouwput. De werkzaamheden aan de duiker zijn nu afgerond. In principe zou de Stadionweg nu terug opengesteld kunnen worden.

Echter de wegbeheerder heeft niet de gelegenheid gehad om volgens contract de gladheidbestrijding te doen. Om de weg ijsvrij te maken moet de wegbeheerder een onevenredig grote inspanning doen. Bij deze lage temperaturen is de werking van zout nihil en de ijslaag is er alleen met zeer hoge kosten af te schrapen. In overleg met de wegbeheerder is daarom besloten de veiligheid van de weggebruikers te handhaven en de weg afgesloten te houden totdat de temperaturen zodanig zijn dat het zout weer werkt. Dan zal de weg ijsvrij gemaakt worden op de gebruikelijke manier.

Via deze website en de digitale voortgangsberichten wordt bekendgemaakt wanneer de Satdionweg terug opengesteld wordt.