AANPASSINGEN TIJDELIJKE BRUG BIJ SINT MAARTENSCOLLEGE

Geplaatst op 15 mei 2011

Begin juli 2012 wordt de N2 – tussen Oranjeplein en Voltastraat – in westelijke richting verplaatst. De tijdelijke brug ter hoogte van het Sint Maartenscollege moet dan niet alleen de huidige, maar ook de nieuwe N2 overspannen. De tijdelijke brug wordt verwijderd om de nodige aanpassingen uit te voeren en is vanaf 24 mei tot medio juli 2012 niet beschikbaar voor voetgangers en fietsers (fiets aan de hand).
Wegafsluitingen
Voor het verwijderen van de brug en steunpunten moet de N2 deels worden afgesloten. De rijrichting Luik - Eindhoven is daarom vanaf donderdag 24 mei, 22.00 uur tot vrijdag 25 mei 2012, 06.00 uur afgesloten voor verkeer. Omleidingsroutes worden aangegeven met gele bebording.