RIJSTROOKAFZETTING TUSSEN NAZARETHFLATS EN GEUSSELTKRUISING

Geplaatst op 15 juni 2012, update 23.00 uur

Bij kruispunt Geusselt waren vrijdagmiddag verkeersmaatregelen nodig om spoedreparaties aan het wegdek uit te voeren. De reparaties waren nodig om een asfaltverzakking te herstellen. Verkeer richting Luik ondervond hinder van de afzettingen en werd aangeraden om te rijden via Aken. Bij kruispunt Geusselt hadden de verkeersmaatregelen een file tot gevolg.

Inmiddels is de asfaltverzakking hersteld en de weg vanaf 23.00 uur opnieuw opengesteld voor verkeer. De file bij kruispunt Geusselt was om 20.30 uur opgelost.