NACHTWERK BIJ KRUISPUNT GEUSSELT

Geplaatst op 2 juli 2012

Maandag 9 en dinsdag 10 juli 2012 werkt Avenue2 's avonds en 's nachts bij kruispunt Geusselt aan herstel en aanpassingen van het asfalt. Zo is op de Geusseltkruising een kleine kuil aanwezig, die wordt uitgevuld en hersteld. Langs de Nazarethflats wordt geluidsarm of 'stil' asfalt aangebracht. Hiervoor is het nodig het bestaande asfalt op te breken en te vervangen door nieuw asfalt.
Waar en wanneer?
Er wordt gewerkt op de N2/A2 tussen de Geusseltkruising en de vijfde Nazarethflat (bekeken vanaf kruispunt Geusselt). Daarbij gaat het om de volgende avonden/nachten:
•  maandag 9 juli op dinsdag 10 juli 2012
•  dinsdag 10 juli op woensdag 11 juli 2012

Werktijden zijn van 19.00 tot 06.00 uur. Buiten de genoemde tijden wordt ook gewerkt, alleen heeft dat geen consequenties voor verkeer.

Wegafsluitingen en omleidingsroutes
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn verkeersmaatregelen in de avond en nacht nodig. Het gaat om rijstrookafzettingen op de N2/A2 en (gedeeltelijke) wegafsluitingen van de Terblijterweg en Viaductweg. Rechtdoorgaand verkeer op de N2/A2 - richting Eindhoven of Luik - blijft altijd mogelijk.