AFSLAAN VERBODEN

Geplaatst op 16 juli 2012

Twee weken geleden werd het kruispunt Scharnerweg omgebouwd om ruimte te maken voor de bouw van de A2-tunnel. Daardoor is het nu niet meer toegestaan om af te slaan van de Scharnerweg naar de N2/A2 of omgekeerd. Ondanks uitgebreide vooraankondigingen,
bewegwijzering en barriers blijken veel automobilisten een gewenningsperiode door te gaan. Avenue2 dringt er bij automobilisten op aan om de navigatie uit te schakelen en aandachtig de bewegwijzering te respecteren.
Fotografie: Reen van Beek