KENNISGEVING

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Maastricht ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan “A2 Mariënwaard”   

De burgemeester van Maastricht maakt bekend, dat ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, in het gemeentehuis van Maastricht met ingang van dinsdag 14 augustus 2012 tot en met maandag 24 september 2012 ter inzage ligt een afschrift van het koninklijk besluit van 4 juni 2012, nr. 12.001252.

De in het koninklijk besluit ten name van gemeente Maastricht ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan “A2 Mariënwaard”.
De door de Kroon ter onteigening aangewezen gronden hebben de bestemmingen “Bedrijventerrein”, “Groen”, “Natuur”, “Verkeer”, “Verkeer-railverkeer”, ”Water”, alsmede gedeeltelijk de dubbelbestemmingen “Leiding - gas”, Leiding - hoogspanningsverbinding”, “Leiding - riool” en ”Leiding - water”.

Op de te onteigenen gronden zullen werken en werkzaamheden ten behoeve van die bestemmingen worden uitgevoerd.

Het koninklijk besluit is geplaatst in de Staatscourant van 10 juili 2012, nr. 12183. Tegen het besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • Het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht. Het GemeenteLoket is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op donderdag van 13.30 uur tot 19.00 uur. U kunt er dan zonder afspraak terecht.

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV, team Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71971.