POLITIECONTROLES BIJ WEGWERKZAAMHEDEN

Geplaatst op 12 september 2012

Sinds een aantal maanden controleert het Verkeershandhavingsteam (VHT) van politie Limburg-Zuid regelmatig de snelheid van het verkeer op de N2/A2. In de maand augustus zijn deze controles uitgebreid in verband met de nieuwe verkeerssituatie bij het kruispunt Scharnerweg. Sinds eind juni 2012 mag verkeer hier alleen maar rechtdoor rijden.
Snelheidsovertredingen
In verband met de aanleg van de A2-tunnel, mag het verkeer op de N2/A2 niet harder dan 50 km/u rijden. Deze snelheidslimiet wordt echter door één op de zes automobilisten genegeerd. Bij de controles in augustus werd de snelheid van 15.764 automobilisten gemeten, wat 2614 processen-verbaal opleverde. De hoogst gemeten snelheid van een personenauto was 112 km/u en die van een vrachtauto 76 km/u.
Afslaand verkeer bij kruispunt Scharnerweg
Sinds de ombouw van het kruispunt Scharnerweg, mag verkeer niet meer afslaan van en naar de A2/N2. Veel automobilisten negeren dit verbod, wat tot gevaarlijke situaties leidt en irritatie bij andere weggebruikers oproept. In augustus heeft de politie 142 automobilisten bekeurd. Een bekeuring voor het negeren van het verbod om af te slaan kost € 85,- plus € 6,- administratiekosten.