WITTEVROUWENVELD

14 februari: Lourdesziekenviering

Op donderdag 14 februari om 15.00 uur is er in de Lourdeskerk de jaarlijkse ziekenviering en -zegening. Wilt u weten hoe u, tijdens het A2-werk, het beste de kerk per auto, per fiets op per voet kunt bereiken? U leest het hier.
Rioolwerk in de Voltastraat - februari 2013 Rioolwerk in de Voltastraat - februari 2013

WERKZAAMHEDEN PR. ROOSEVELTLAAN-OOST TUSSEN VOLTASTRAAT EN JAMES WATTSTRAAT

Geplaatst op 8 februari 2013

In de periode van 14 februari tot en met 1 maart werkt Avenue2 in de President Rooseveltlaan-Oost tussen Voltastraat en James Wattstraat. Dat heeft alles te maken met de 10-weekse afsluiting van kruispunt Scharnerweg voor oost-westverkeer (verkeer van Scharn naar Wyckerpoort en andersom) voor het plaatsen van de verkeersbrug hier.
 
Meer verkeer
Tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg, van 3 maart tot 11 mei 2013, maakt meer verkeer gebruik van de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat. Ook de stadsbussen, die normaal gesproken bij de Scharnerweg oversteken, volgen deze (omleidings)route. Een deel van deze bussen rijdt vervolgens door de President Rooseveltlaan-Oost tussen Lourdeskerk en Frankenstraat / Koningsplein-Oost. Tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg geldt hier eenrichtingsverkeer van noord naar zuid (rijrichting Voltastraat > Frankenstraat / Koningsplein-Oost). 
 
Extra ruimte
Omdat meer verkeer gaat rijden door de President Rooseveltlaan-Oost, wordt een gedeelte van de straat verbreed. Het gaat dan om het stuk tussen de Voltastraat en James Wattstraat. De werkzaamheden hiervoor gebeuren vanaf donderdag 14 februari.
 
Wat gaat gebeuren?
Om de verbreding van de President Rooseveltlaan-Oost mogelijk te maken, is het nodig de bestaande geluidsmuur tussen de N2 en President Rooseveltlaan-Oost te slopen. Dat gebeurt vanaf de Voltastraat tot aan de James Wattstraat. Tegelijkertijd wordt de naastliggende berm vrijgemaakt. Hier komt asfalt te liggen, dat aansluit op het bestaande asfalt in de President Rooseveltlaan-Oost. Op die manier zorgen we voor een bredere ventweg.
 
Wanneer?
De werkzaamheden gebeuren in de periode van 14 februari tot en met 1 maart. Werktijden zijn van 07.00-17.00 uur. Als dat nodig is, wordt langer doorgewerkt.
 
Het slopen van de geluidsmuur gebeurt grotendeels overdag en vanaf de oude N2 (bestaand werkterrein). Hier komt een sloopkraan te staan. Bij de hoek van de President Rooseveltlaan-Oost met de Voltastraat is de ruimte erg krap. Voor het slopen van het stukje geluidsmuur hier, is een rijstrookafzetting op de N2 (rijrichting Luik-Eindhoven) nodig. Om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, gebeuren deze werkzaamheden naar verwachting in de avond en nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 februari tussen 19.00 en 07.00 uur (met als reservenacht 22  op 23 februari). In deze nacht wordt ook de hoek Voltastraat / President Rooseveltlaan-Oost aangepast. Hier moet een ruimere bocht komen, zodat stadsbussen de draaicirkel kunnen maken.

Wat merkt de omgeving?

Wegafsluiting
Om het werk te kunnen uitvoeren, is de President Rooseveltlaan-Oost tussen Voltastraat en James Wattstraat in de periode van 14 februari tot en met 1 maart afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers (fiets aan de hand) kunnen wel langs.

auto

Naar de Lourdeskerk


De aanpassingen in de President Rooseveltlaan-Oost vallen samen met het rioolwerk in Voltastraat. Toch blijft de O.L.V. van Lourdeskerk bereikbaar.

Auto's
Automobilisten bereiken de kerk via de Edisonstraat, komende vanaf de Frankenstraat of Voltastraat. Parkeren kan naast het Trefcentrum, op het halfverharde terrein tussen de kerk en de Theresiaschool en op het Lourdesplein aan de voorkant van de kerk. Het toegangshek naast het Trefcentrum zal daartoe geopend zijn tijdens de Lourdesziekenviering op 14 februari, op de zondagochtenden en bij eventuele uitvaartdiensten.

Voetgangers en fietsers
Voor voetgangers en fietsers verandert er niets: zij kunnen de kerk bezoeken via de Pr. Rooseveltlaan-Oost (voorkant), Voltastraat (zijkant) en Edisonstraat (achterkant).
Geluid en stof
Omdat met machines wordt gewerkt, kunnen omwonenden last hebben van geluid. Het slopen van de geluidsmuur brengt ook stofhinder met zich mee, dat helaas niet te vermijden is. Als dat nodig is, wordt een sproei-installatie ingezet om de verspreiding van stof tegen te gaan. Na de sloop komt er een barrier (soort vangrail) te staan tussen de N2 en President Rooseveltlaan-Oost.