WYCKERPOORT-NOORD

De eerstvolgende flats die worden gesloopt, zijn de zogenaamde blokken 2, 3 en een deel van 4 aan de Pr. Rooseveltlaan-West (huisnummers 150 t/m 212). De eerstvolgende flats die worden gesloopt, zijn de zogenaamde blokken 2, 3 en een deel van 4 aan de Pr. Rooseveltlaan-West (huisnummers 150 t/m 212).

SLOOP FLATS PR. ROOSEVELTLAAN-WEST

Bijgewerkt op 2 januari 2013

Om ruimte te maken voor de bouw van de A2-tunnel, moet een aantal flats verdwijnen. De eerstvolgende flats die worden gesloopt, zijn de zogenaamde blokken 2, 3 en een deel van 4 aan de President Rooseveltlaan-West (zie overzicht hiernaast). Dit zijn de huisnummers 150 t/m 212.

Voorbereidend werk
Naar verwachting worden deze blokken in het voorjaar van 2013 gesloopt. De exacte planning is afhankelijk van nog lopende onteigeningsprocedures. Toch hebben sinds oktober 2012 al diverse voorbereidingen plaatsgevonden. Zo zijn bij de blokken 1, 4 en 5 voorzieningen aangebracht voor de centrale verwarming. Dat is nodig, omdat het bestaande, centrale ketelhuis - waarop de bewoners van de blokken 1, 2, 3, 4 en 5 zijn aangesloten - zich in het te slopen gedeelte bevindt.

Vooruitblik
Eerder is ook asbestonderzoek in de sloopflats verricht, waarbij asbest is aangetroffen. Voordat de flats kunnen worden gesloopt, moet het asbest worden verwijderd. Ook moeten nog bomen en ander groen worden weggehaald in de directe omgeving van de te slopen flats. Zodra deze voorbereidende werkzaamheden spelen, wordt dit bekend gemaakt via het digitale voortgangsbericht A2 Maastricht en de website www.a2maastricht.nl. Omwonenden krijgen schriftelijk bericht.
 
Meer weten?
Op deze pagina vindt u meer informatie over sloop voor A2 Maastricht. Veelgestelde vragen en antwoorden over het verwijderen van asbest en sloop, leest u hier.