NAZARETH

In november 2012 stortte Avenue2 het dak voor het noordelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt. Halverwege dit jaar wordt de Viaductweg over dit stukje dak heen gelegd. In november 2012 stortte Avenue2 het dak voor het noordelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt. Halverwege dit jaar wordt de Viaductweg over dit stukje dak heen gelegd.
Weergave van de wegverleggingen bij Geusselt halverwege 2013. Weergave van de wegverleggingen bij Geusselt halverwege 2013.

UITTRILLEN DAMWANDPLANKEN FIETS- EN VOETGANGERSTUNNEL GEUSSELT

Bijgewerkt op 22 februari 2013

Opgelet: op maandag 25 februari, een dag eerder dan oorspronkelijk gepland en aangegeven, begint Avenue2 met het trekken van de damwandplanken bij de hoek Viaductweg / A2. Vandaag, op 22 februari, wordt al de heistelling opgebouwd.


In de zomer van 2012 startte
de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt, als toekomstige verbinding tussen de wijken Nazareth en Wyckerpoort-Noord. Onze uitvoerders werken sindsdien aan het noordelijk deel van dit tunneltje, op de hoek van de Viaductweg met de A2. Het werk aan deze zijde zit er bijna op.

Hoe zat het ook alweer?
Het bouwen van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt gebeurt in twee fasen: sinds augustus 2012 werken we aan het noordelijke deel van het tunneltje. Pas later - in de loop van 2013 - is het zuidelijke deel aan de beurt. Op die manier kan het verkeer op de Viaductweg gewoon doorgaan en ervaren weggebruikers zo min mogelijk overlast.

Wat gaat gebeuren?
Op dit moment vinden vooral afbouwwerkzaamheden plaats voor het noordelijk deel van het tunneltje. Als onderdeel daarvan moeten ook de stalen damwandplanken die eerder in de grond werden getrild, weer worden verwijderd. Dat gebeurt in fasen. De eerste damwandplanken worden in de week van maandag 25 februari uit de grond getrild. Het resterende deel wordt pas later weggehaald, naar verwachting in juni 2013.

Waarom?
De damwandenplanken werden eerder als tijdelijke constructie aangebracht tussen de Viaductweg en het bouwterrein voor het noordelijke deel van de fiets- en voetgangerstunnel. Zo ontstond een stevige afscherming tussen weg en werkterrein. Nu het betonwerk op deze plek klaar is, kan een deel van de damwandplanken weer worden verwijderd voor hergebruik. Dat is ook noodzakelijk, omdat - naar verwachting in juni van dit jaar - de Viaductweg opnieuw wordt verlegd, over het noordelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt heen. Verkeer op de Viaductweg rijdt vanaf dat moment dus over het dak van dit tunneltje.

Hoe?
Het verwijderen van de stalen planken gebeurt op dezelfde manier als dat ze zijn aangebracht. Ze worden één voor één uit de grond getrild met een heistelling: een grote machine met daaraan vast een trilblok. Avenue2 maakt het trilblok vast aan de damwandplank. Door het trillen gaan de gronddeeltjes rondom de plank bewegen, en kan de plank langzaam omhoog worden getrokken.

Wanneer?
Op vrijdag 22 februari bouwt Avenue2 de heistelling op. Volgens huidige inzichten gebeurt het trekken van de damwandplanken op maandag 25 februari. Als dat nodig is, worden ook de dagen erna gebruikt. De heistelling verdwijnt weer in dezelfde week. Werktijden zijn van 07.00-17.00 uur.

Wat merkt de omgeving?
Het ‘uittrillen’ van de damwandplanken levert geluid- en trillingshinder op, dat helaas onvermijdelijk is. Avenue2 houdt de hoeveelheid trillingen in de gaten via zogenaamde trillingsmeters.

Vooruitblik
Na het verwijderen van de damwandplanken vinden nog afrondende werkzaamheden plaats, als voorbereiding op de verlegging van de Viaductweg over dit stukje fiets- en voetgangerstunnel. Denk aan het plaatsen van een vangrail en zogenaamde stootplaten, als bescherming voor verkeer. En natuurlijk het aanbrengen van asfalt bovenop het dak van het tunneltje.

Het verleggen van de Viaductweg over het noordelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt gebeurt naar verwachting in juni van dit jaar. Zo ontstaat ruimte om verder te kunnen bouwen aan het zuidelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt. Tegelijkertijd schuift de Terblijterweg over het betonwerk van de bouwkuip Geusselt-Noord. Hierdoor kunnen de tunnelbouwkuipen Geusselt-Noord en Geusselt-Zuid met elkaar worden verbonden.